สิงหาพาแม่เที่ยว 2557

สำรองที่นั่ง

 

สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2557

เริ่มออกเดินทาง : 01 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2557


เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร

  1. 1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางเดียวกัน ตลอดทั้งไป และ กลับ
  2. 2. ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางไป - กลับ ในชั้นประหยัดตามแส้นทางที่กำหนดด้วยเที่ยวบินร่วม ระหว่าง การบินไทย และ เที่ยวบินร่วม ระหว่างการบินไทย กับ ไทยสมายล์
  3. สำหรับการออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่ วันที่ 28  กรกฎาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557 และ เริ่มต้นเดินทาง 01 สิงหาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557
  4. 3. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร
  5. 4. ผู้โดยสารต้องกำหนดวันเดินทาง และ ออกบัตรโดยสารทันที่ ที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
  6. 5. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก
  7. 6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทาง , เที่ยวบิน,  วันเดินทาง , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
  8. 7. ได้รับไมล์สะสม ตามปกติ
  9. 8.ที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า