สิงหาพาแม่เที่ยว 2560

จองบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 7 - 31 สิงหาคม 2560 

เริ่มเดินทางตั้งแต่ วันที่ 7 - 31 สิงหาคม 2560 (จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี)

 
??
ระหว่างกรุงเทพฯ และ*ราคา ไป- กลับ เริ่มต้นที่
เชียงใหม่ 2,600
กระบี่ 3,600
ภูเก็ต 3,150

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

วัน/เวลา

 

 จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี

อายุบัตรโดยสาร

14 วัน

ไมล์สะสม

 

รหัสชั้นโดยสาร W - 500 ไมล์

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก เด็กอายุตั้งแต่ 2 -11 ปี - คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. ยกเลิก/ขอคืนเงิน : ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
2. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/ วันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ เที่ยว
3. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ ท่าน
4. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ
5. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นโดยสาร

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า