โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (YEN-D)

ออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สิ้นสุดการเดินทางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

* กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น (Promotion Code) ที่ท่านได้รับจากโครงการ เพื่อรับสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งในราคาพิเศษ

HOTELS

CAR RENTAL

CAR RENTAL

CAR RENTAL

 

 

EUROPEAN RAIL

EUROPEAN RAIL

diethelm-logo

 

 

HoridayTaxis

AIRPORT TRANSFER

 

 

HoridayTaxis

TRAVEL INSURANCE

 

จากกรุงเทพฯ
ราคารวมภาษี/ ท่าน เริ่มต้นที่

เวียงจันทน์

8,050
ย่างกุ้ง 7,855
พนมเปญ 8,400
ฮานอย/ โฮจิมินห์ 6,890

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

อายุบัตรโดยสาร

14 วัน

ไมล์สะสม

100% ของไมล์สะสมปกติ

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก และ ทารก

ไม่มีส่วนลด

การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

1. การเปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน/ วันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร: คิดค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ต่อครั้ง

3. การยกเลิกหรือขอคืนเงิน: สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ก่อนการเดินทางเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ต่อฉบับ

4. การแก้ไขตัวสะกดชื่อ (ผู้โดยสารท่านเดิม): สามารถแก้ไขได้ก่อนการเดินทาง มีค่าธรรมเนียม 2,000 

เงื่อนไขอื่นๆ

- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

- สำหรับผู้โดยสารสัญชาติไทยเท่านั้น

*ราคาตั๋วไป-กลับรวมภาษีในชั้น Economy จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??

????

??

??

????

??

??

??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??