เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

Carbon Offset

รายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยความสมัครใจ

การบินไทยตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบจากอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และขอแนะนำรายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับผู้โดยสารที่ต้องการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางทางอากาศด้วยความสมัครใจ โดยผู้โดยสารสามารถร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อซื้อบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เพียงท่านจองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ของการบินไทย  ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบนเว็บไซต์จะแสดงโปรแกรมการคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผู้โดยสารจากระยะทางที่เดินทางและคิดมูลค่าเป็นเงิน พร้อมรายละเอียดของโครงการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการบินไทย เป็นการจัดทำร่วมกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) โดยวิธีการดำเนินการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไออาต้านั้นได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล


เรื่องการตรวจสอบโปรแกรมการชดเชย

โปรแกรมการชดเชยสามารถได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการหรือไม่?

โปรแกรมการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้รับการตรวจสอบจาก Carbon Offset Approval Scheme แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองคุณภาพการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดำเนินการได้อย่างอิสระ  โปรแกรมดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าให้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม มีวิธีการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกต้อง มีการกำหนดราคาที่โปร่งใส ตลอดจนมีเครื่องมือทางการตลาดที่แม่นยำ และสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ โปรแกรมการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการบินไทยได้รับอนุมัติในการใช้สัญลักษณ์คุณภาพดังกล่าวด้วย

โครงการพลังงานทดแทนต่างๆ

เงินค่าชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ของท่านจะถูกนำไปสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Certified Emission Reductions) ดังนี้
ประเทศไทย : โครงการก๊าซชีวภาพในจังหวัดราชบุรี
บริษัทหนองบัวฟาร์มแอนด์คันทรีโฮม วิลเลจ จำกัดตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการสำหรับการกำจัดน้ำเสีย โดยการประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้สามารถนำก๊าซชีวภาพ 1,800,000 m3 ต่อปีผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 3,800,000 หน่วยต่อปี ตะกอนตากแห้งจากระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 500 ตันต่อปีสามารถขายเป็นปุ๋ยชีวภาพได้ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วถูกนำมาใช้ใหม่ในการล้างโรงเลี้ยงสุกร ทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและช่วยลดปริมาณการใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ
ประโยชน์ที่ได้รับ:
•    สร้างรายได้ สร้างงานให้แก่คนในชุมชน
•    เป็นแหล่งปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
•    ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ โดยการกักเก็บก๊าซชีวภาพ และ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมจากการผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า ทำให้เป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ข้อมูลอ้างอิง
แหล่งที่มา : http://www.tei.or.th/Event/eip/081007u-donthani/Session%209_Ms_Junthana/CDM%20project%20at%20nongbua%20farm.pdf 29 ตุลาคม 2556

การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากการเดินทาง

สำหรับลูกค้าที่จะเดินทางเข้าและออกจากประเทศฝรั่งเศส ท่านสามารถทราบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากการเดินทางได้โดยคลิ๊ก http://eco-calculateur.aviation-civile.gouv.fr/
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าระบบการคิดคำนวณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์นี้จัดทำโดยรัฐบาลฝรั่งเศสและไม่มีการจัดทำเป็นภาษาอื่นๆ


 


Booking Reference Code
Email

ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.