บัตรของขวัญเอื้องหลวง ของขวัญจากฟากฟ้า


การบินไทยขอเสนอการส่งความสุข การมอบความปรารถนาดีให้คนที่คุณรักในทุกโอกาสด้วย...บัตรของขวัญเอื้องหลวง