การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เนื่องจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮาโตะ ดังนี้ :

A) เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป ฮ่องกง

    TG600 - ออกจากกรุงเทพฯ : 13:30 // ถึงฮ่องกง : 17:15

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

    TG638 - ออกจากกรุงเทพฯ: 21:15 // ถึงฮ่องกง: 01:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG606 - ออกจากกรุงเทพฯ: 22:15 // ถึงฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG602 - ออกจากกรุงเทพฯ: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 06:45 (24 สิงหาคม 2560)

B) เที่ยวบิน จากฮ่องกงไป กรุงเทพฯ

     TG603 - ตรงตามเที่ยวบิน

     TG601 - ออกจากฮ่องกง: 18:45 // ถึงกรุงเทพฯ: 20:30

     TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

     TG639 - ออกจากฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 03:40 (24 สิงหาคม 2560)

     TG607 - ออกจากฮ่องกง: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 04:40 (24 สิงหาคม 2560)

C) เที่ยวบิน จากภูเก็ต ไป ฮ่องกง

     TG608 - ออกจากภูเก็ต: 04:40 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 09:20 (24 สิงหาคม 2560)

D) เที่ยวบินจากฮ่องกง ไป ภูเก็ต

     TG609 - ออกจากฮ่องกง: 15:00 // ถึงภูเก็ต: 17:20

E) เที่ยวบินจาก โซล ไป ฮ่องกง

    TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

F) เที่ยวบินจาก ฮ่องกง ไป โซล

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

กรุณาติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center (02) 356-1111 (24 ชั่วโมง)

เมนู

จองโรงแรมวันนี้!! รับฟรีบัตรโดยสารการบินไทย

 

แจกรางวัลทุกสัปดาห์แก่ผู้มียอดซื้อ Royal Orchid Holidays Product สูงสุดในแต่ละสัปดาห์ รับฟรีบัตรโดยสารภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-26 พ.ย.2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขและข้อกำหนด

• รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองและซื้อโรงแรมและกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ www.royalorchidholidays.com เท่านั้น โดยต้องจองและชำระเงินตั้งแต่ 1 ต.ค.-26 พ.ย. 2557

• ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีการจองและชำระเงินเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทขึ้นไป ต่อสัปดาห์ และผู้ได้รับรางวัลคือผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละสัปดาห์

• บัตรโดยสารฟรีที่ได้รับจากการส่งเสริมการขายนี้ เป็นบัตรโดยสารในประเทศ ชั้นประหยัดประเภทไปกลับ (Round Trip) สามารถเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง แต่จะต้องเป็นเส้นทางที่ให้บริการโดยสายการบินไทยเท่านั้น และมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร

• ผู้เดินทางต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และต้องรับผิดชอบค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เอง

• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมาติดต่อเพื่อรับของรางวัลภายใน 15 วันหลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.royalorchidholidays.com

• ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่ คุณจารุศร / BKKSE-S 02-5451764 email:Jarusorn.p@thaiairways.com

• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัลในวันเวลา ที่กำหนด ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน พร้อมทั้ง สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาด้วย

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายละเอียดของผู้ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้ ตามแต่บริษัทฯเห็นสมควร • ในกรณีที่ได้รับรางวัล และได้มีการออกบัตรโดยสารฟรีไปแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรม และกิจกรรมที่ซื้อได้

• บัตรโดยสารรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• คำตัดสินของ Royal Orchid Holidays ถือเป็นที่สิ้นสุด

• Royal Orchid Holidays มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.