เอื้องหลวงชวนเที่ยวเมืองมรดกโลก


ชวนท่านสัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลก ดินแดนวัฒนธรรมร้อยปี ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว นำเที่ยวหลวงพระบาง

image