ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

Kaligo

รับไมล์สะสมได้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อสำรองห้องพักผ่าน kaligo.com ซึ่งมีโรงแรมให้ท่านเลือกมากถึง 300,000 โรงแรมทั่วโลก เพื่อให้ท่านได้รับความคุ้มค่ากับห้องพักราคาพิเศษ พร้อมรับไมล์สะสมสูงสุด 10,000 ไมล์ หรือมากกว่าต่อการจองห้องพัก 1 คืน

สะสมไมล์ได้มากยิ่งขึ้นกับการเข้าพักโรงแรมในครั้งถัดไปของท่านเมื่อจองโรงแรมผ่านทางเว็บไซต์ kaligo.com

  • รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสสูงสุด 15 ไมล์ ต่อการใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท
  • รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสสูงสุด 20 ไมล์ ต่อการใช้จ่ายทุกๆ 1 US$ (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์สหรัฐฯเป็นเงินบาท)

รับความคุ้มค่ากับการสะสมไมล์ได้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้นที่ www.kaligo.com/Thai