ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

KTC ช้อป 12,OOOรับ 1,OOOในงานรักคุณเท่าฟ้า 2559 บินฟินเว่อร์

ระยะเวลา: 21 – 24 เม.ย. 2559 (4 วัน)

1. สำหรับบัตรเครดิต KTC-Royal Orchid Plus ทุกประเภท

เพียงใช้จ่ายทุกๆ  12,OOO บาท/เซลล์สลิปรับเพีม 1,OOO คะแนนพิเศษ

 • เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์มีถึง 2 ช่องทาง

» ผ่าน SMS หมายเลขโทรศัพท์ 061- 423-5000 พิมพ์ TG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมายัง 061- 423-5000

» หรือ  ผ่าน www.ktc.co.th/TG กรอกข้อมูล 2 ส่วน คือ หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักและ หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

 • รวมทุกช่องทางของการบินไทย ได้แก่

» ณ บริเวณลาน ชั้น 1 Fashion hall สยามพารากอน

» ช่องทาง www.thaiairways.com

» ช่องทาง THAI counter ที่สำนักงานวิภาวดี, หลานหลวง, สีลม และสำนักงานขาย ณ ต่างจังหวัด

» ช่องทาง call center 02-356-1111

» ทัวร์เอื้องหลวง (Royal Orchid Holiday)

» THAI Simulator

» THAI Shop

 • ไม่จำกัดจำนวน (ไม่มี cap max)

        เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. เคทีซีสงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดเท่านั้น
 2. ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ TG วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก มายังเบอร์  061-423-5000 โดยได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่าน www.ktc.co.th ระหว่าง 21 - 26 เม.ย. 59
 3. เคทีซีสงวนสิทธิ์การโอนคะแนนพิเศษ โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายในงานรักคุณเท่าฟ้า 2559 บินฟินเว่อร์ระหว่าง 21-24 เม.ย. 59 เท่านั้น
 4. คะแนนพิเศษจะโอนไปยังบัญชีของท่านสมาชิกที่มีการใช้จ่ายตามกำหนด ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ
 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตร KTC Cash Back, KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, KTC Visa Corporate Gold, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมและ/หรือ ไมล์สะสม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคและขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสม และ/หรือ ไมล์สะสม ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรายการ และคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบคะแนนสะสมและ/หรือไมล์สะสมให้แก่สมาชิกบัตรฯ จนเป็นที่เรียบร้อย
 7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรฯ ในบางกรณี  สมาชิกบัตรฯ โปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 9. กรณีหากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิกบัตรฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับบมจ.การบินไทย โทร 02-356-1111
 11. เคทีซีสวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.ktcworld.co.th / หรือสอบถามได้ที่: 02-665-5000

 

2. สำหรับสมาชิกบัตรใหม่ (Card acquisition and activation)รับเลย ไม่ต้องลุ้น!

รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 2OO บาท เพียงสมัครบัตรเครดิต KTC-Royal Orchid Plus ประเภทบัตรหลัก (เฉพาะสมาชิกบัตรใหม่ ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC มาก่อน) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ ภายใน 30 วัน หลังบัตรได้รับอนุมัติ

        เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิต KTC-Royal Orchid Plus

 1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC มาก่อน หรือยกเลิกบัตรเครดิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. เคทีซีสงวนสิทธิ์สำหรับสำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต  KTC-Royal Orchid Plus ประเภทบัตรหลัก ภายในงาน ผ่าน branch code ROP ระหว่างวันที่ 21 – 24 เม.ย. 59 และได้รับการอนุมัติบัตรฯ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 59 เท่านั้น
 3. เคทีซีสิทธิพิเศษนี้สำหรับการสมัครบัตรภายในที่กำหนดเท่านั้น โดยจะไม่นับมาคำนวณกับรายการส่งเสริมการสมัครบัตรรายการอื่น
 4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นรายการใช้จ่ายบางรายการที่จะไม่นับมาคำนวณ ได้แก่การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรฯ, การชําระค่าหน่วยลงทุน, กองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211), รายการ FLEXI by phone, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ, เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 6. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.ktcworld.co.th และ/ หรือสอบถามได้ที่: 02-665-5000 กด 6