ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

ดื่มด่ำไปกับที่สุดแห่งการปรนนิบัติเพื่อความผ่อนคลาย จากภายในสู่ภายนอก กับดีวานาสปา

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. สิทธิ์พิเศษนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือบอร์ดดิ้งพาสของสายการบินไทยทุกท่าน โดยจะได้รับส่วนลด 20% เมื่อเข้ารับริการสปาทรีทเม้นต์ และส่วนลด 15% เมื่อเข้ารับบริการนวดและทรีทเม้นต์สำหรับผิวหน้า
  2. บอร์ดดิ้งพาส จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่มาใช้บริการ
  3. เพื่อรับข้อเสนอพิเศษนี้ กรุณาทำการจองล่วงหน้า 
  4. ดีวานาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. สิทธิ์พิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ Divana Nurture Spa Divana Divine Spa และ Dii Wellness Med Spa เท่านั้น
  6. หมดเขตวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.divanaspa.com หรือ โทร. +66(0)21605850-1