แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการบินจำลอง

ใช้ไมล์สะสมในการแลกรางวัลจำนวน 12,500 ไมล์ต่อ 1 รางวัล

ขั้นตอนการขอรับรางวัลเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบินจำลอง

 1. สมาชิกทำการสำรองการเข้าเยี่ยมชมเครื่องฝึกบินจำลองผ่านเว็บไซด์ www.thaiairways.com/rop หัวข้อ  แลกรางวัลไลฟ์สไตล์เลือกรางวัลประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการบินจำลอง ทั้งนี้การแลกรับรางวัล สมาชิกต้องใช้อีเมล์ที่ระบุไว้ในบัญชีสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการแลกรางวัลได้สำเร็จ
 2. เมื่อสมาชิกทำการแลกรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการส่ง หลักฐานใบรับรองการแลกรางวัลทางอีเมล์ของสมาชิกโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการยืนยันการแลกรางวัล
 3. สมาชิกทำการติดต่อหน่วยปฏิบัติการเครื่องฝึกบินจำลอง บริษัท การบินไทย จำกัด เพื่อทำการสำรองการเข้าเยี่ยมชมเครื่องฝึกบินจำลองอย่างน้อย 3 วันทำการ ที่หมายเลข 02 5453622  ระหว่างเวลา เช้า 09.00 - 12.00 น. และ บ่าย 13.00 - 16.00 น. หรือติดต่อผ่านอีเมล : bkkbmoffice@thaiairways.com
 4. เมื่อได้รับการยืนยันวันและเวลาจากหน่วยปฏิบัติการเครื่องบินฝึกบินจำลองแล้ว สมาชิกต้องแสดงหลักฐานใบรับรองรางวัลที่จัดส่งให้ทางอีเมล์แก่สมาชิก ณ วันที่ทำการเข้าเยี่ยมชมแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
 5. ระยะเวลาเยี่ยมชมประมาณ 1 ชั่วโมงพร้อมการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอดการเยี่ยมชม
 6. เวลาเปิดเยี่ยมชม  09.00, 10.00 และ14.00น. ทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเข้าชม ในกรณีที่มีช่วงเวลาการฝึกบินของนักบินบริษัท
 7. สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมตามวันและเวลาที่กำหนด ณ กองปฏิบัติการเครื่องบินฝึกบินจำลอง บริษัทการบินไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี รังสิต อาคาร 5
 • การแลกรางวัลการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบินจำลองเป็นไปตามวันและเวลาของตารางการใช้ห้องปฏิบัติการบินจำลอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการบอกเลื่อนการเยี่ยมชม ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการบินจำลองมีความจำเป็นต้องใช้ฝึกบิน
 • สมาชิกสามารถแลกรางวัลสำหรับตัวท่านเอง หรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัล (Nominee) เท่านั้น จำนวนผู้เยี่ยมชมต่อครั้งไม่เกิน 3 ท่าน ต่อหนึ่งรางวัล
 • ผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบินจำลองต้องมีอายุมากกว่า 12  ปี ในกรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีผู้ปกครองดูแลเข้าร่วมในการเยี่ยมชมด้วย
 • ผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหัวใจ ไม่มีปัญหาเรื่องคอและหลัง และไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์เข้าเยี่ยมชม
 • ผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องแต่งกายสุภาพรัดกุม รวมถึงสวมใส่รองเท้าที่ไม่มีส้น
 • รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เงื่อนไขในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบินจำลองเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองปฏิบัติการเครื่องบินฝึกบินจำลองกำหนด
 • สมาชิกไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมหลังจากทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • สมาชิกต้องใช้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบินจำลองภายในระยะเวลาที่กำหนดอายุ 1 ปีนับจากวันที่แลกรางวัล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยปฏิบัติการเครื่องบินฝึกบินจำลอง บริษัท การบินไทย จำกัด โทร.02 545 3622 ในวันและเวลาทำการ เช้า 09.00 - 12.00น. และ บ่าย 13.00 - 16.00น.