แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลสมาชิกนิตยสาร

 

ท่านสามารถเลือกสมัครสมาชิกนิตยสารรายปีตามรายการด้านล่างนี้ด้วยไมล์เริ่มต้นเพียง 5,000 ไมล์ และนิตยสารจะจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์โดยตรงจากนิตยสารที่ท่านเลือก สำหรับนิตยสารสวัสดี นิตยสาร Time นิตยสาร Fortune นิตยสารในเครืออัมรินทร์ (นิตยสารบ้านและสวน นิตยสารชีวจิต นิตยสาร Health and Cuisine นิตยสาร National Geographic นิตยสาร Room) นิตยสาร Anywhere นิตยสาร Elle  นิตยสาร Food of Life นิตยสาร Gourmet and Cuisine นิตยสาร Honeymoon and Travel นิตยสาร Lonely Planet Traveler นิตยสาร Modern Mom และนิตยสาร Marketeer จัดส่งเฉพาะผู้ที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น


* คู่มือการใช้ eMagazines ในเครืออัมรินทร์ คลิกที่นี่  
* รายละเอียดเพิมเติมอื่นๆเกี่ยวกับ eMagazines ในเครืออัมรินทร์ คลิกที่นี่

สำหรับนิตยสาร TIME และ FORTUNE จัดส่งให้กับสมาชิกที่พำนักในประเทศไทย เอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง
กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อประเทศที่ท่านพำนักว่าสามารถแลกรางวัลได้หรือไม่