แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางที่สะดวกสบาย สู่จุดหมายปลายของเครือข่ายสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของรอยัล ออร์คิด พลัส รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์สามารถแลกผ่านทาง www.thaiairways.com/rop ได้เท่านั้น

ระยะทาง ชั้นประหยัด
(รหัสชั้นโดยสาร Y/B/เท่านั้น)
สู่ชั้นธุรกิจ
ชั้นธุรกิจ
(รหัสชั้นโดยสาร D/C )
สู่ชั่นหนึ่ง
ระยะทางถึง 1,000 ไมล์ 25,000 ไมล์ 30,000 ไมล์
1,001 - 2,000 ไมล์ 30,000 ไมล์ 40,000 ไมล์
2,001 - 3,000 ไมล์ 35,000 ไมล์ 45,000 ไมล์
3,001 - 4,500 ไมล์ 48,000 ไมล์ 60,000 ไมล์
4,501 - 6,000 ไมล์ 60,000 ไมล์ 72,000 ไมล์
6,001 หรือมากกว่า 70,000 ไมล์ 80,000 ไมล์


กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ก่อนทำการแลกรางวัล

 1. การอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนช์ ใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงินและออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. ท่านสามารถแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์สำหรับตัวท่านเองและผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน โดยชื่อที่ระบุบนบัตรโดยสารต้องเป็นชื่อของสมาชิก และผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของสมาชิกเท่านั้น
 3. การอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์จะต้องใช้กับบัตรโดยสารที่ระบุเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่อง บินของสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนช์เท่านั้น ในกรณีที่เป็นการเดินทางในเที่ยวบินร่วม (Codeshare Flight)จะไม่สามารถใช้กับรางวัลอัพเกรดนี้ได้ 
 4. รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์สามารถใช้ได้กับสายการบินที่ร่วมรายการโดยขึ้นอยู่กับชั้นโดยสาร ตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนด

          -   อัพเกรดชั้นประหยัด(รหัสชั้นโดยสาร Y/B/เท่านั้น) สู่ชั้นธุรกิจ

          -   อัพเกรดชั้นธุรกิจ(รหัสชั้นโดยสาร D/C ) สู่ชั้นหนึ่ง

          -   รหัสชั้นโดยสารอื่นๆ ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์สามารถใช้ได้กับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารตามที่ระบุด้านล่าง*

   

  *สายการบิน All Nippon Airways (NH) สามารถอัพเกรดชั้นประหยัด (รหัสชั้นโดยสาร Y / B / E) สู่ชั้นธุรกิจ

  สาย การบิน SWISS (LX)  สามารถอัพเกรดชั้นประหยัด(รหัสชั้นโดยสาร Y / B / M) สู่ชั้นธุรกิจ
  และสามารถอัพเกรดชั้นธุรกิจ (รหัสชั้นโดยสาร C /  D /  Z) สู่ชั้นหนึ่ง

  สายการบิน EVA AIR (BR) สามารถอัพเกรดชั้นประหยัด(รหัสชั้นโดยสาร Y /  B / K) สู่ชั้นธุรกิจ

 5. การอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์สามารถใช้ได้กับการเดินทางต่อ1 Sector ในเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น
 6. การอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบินนั้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 7. การแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างของแต่ละสายการบิน
 8. การอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ใช้ได้สำหรับจำนวนผู้เดินทางสูงสุด 4 ท่านต่อ 1 รหัสสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ ท่านต้องใช้จำนวนไมล์เพิ่มตามอัตราที่กำหนดต่อ 1 ท่าน/1 Sector
 9. เมื่อได้รับการยืนยันการอัพเกรดชั้นโดยสารของท่านเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการอัพเกรดของท่านจะถูกบันทึกอยู่ในระบบเช็คอินในเที่ยวบินที่ท่าน เดินทาง
 10. ในกรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทาง กรุณาติดต่อสายการบินที่ออกบัตรโดยสาร โดยไมล์ที่ใช้แลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์จะคืนกลับสู่บัญชีสมาชิกของท่าน และไม่รวมจำนวนไมล์สะสมที่หมดอายุลงแล้ว