แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทย

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทย

* บัตรโดยสารราคาพิเศษบางประเภทอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทยได้

 

Zone

Mileage Upgrades One way One sector

Economy Class (Y, B, M) to Royal Silk Class

Economy Class (H, Q, S, T, K) to Royal Silk Class

Economy Class (G, V, W) to Royal Silk Class

Economy Class (Y, B, M, H, Q, S, T, K) to Premium Economy Class

Economy Class (G, V, W) to Premium Economy Class

Premium Economy Class (U) to Royal Silk Class

Royal Silk Class (C, D, J) to Royal First Class

1

Destinations up to 1,000 miles:Between Bangkok and: Dhaka, Hanoi, Ho Chi Minh City,Kuala Lampur, Kunming, Phnom Penh, Singapore, Vientiane, Yangon

16,000
UYI1

20,000
UEI1

22,000
UGI1

12,000
UEE1

14,000
UGL1

15,000
UUI1

N / A

2

Destinations from 1,001 - 2,000 miles:Between Bangkok and: Bengaluru, Chennai, Chengdu, Colombo, Denpasar, Guangzhou, Hong Kong, Hyderabad, Jakarta, Kathmandu, Kolkata, Manila, Mumbai, New Delhi, Shanghai, Taipei, Xiamen

20,000
UYI2

25,000
UEI2

27,000
UGI2

17,000
UEE2

22,000
UGL2

19,000
UUI2

35,000
UCO2

3

Destinations from 2,001 - 3,600 miles: Between Bangkok and: Beijing, Busan, Dubai, Fukuoka, Islamabad, Karachi, Lahore, Muscat, Nagoya, Osaka,Perth, Sapporo, Seoul, Tehran, Tokyo

24,000
UYI3

30,000
UEI3

35,000
UGI3

20,000
UEE3

28,000
UGL3

22,000
UUI3

40,000
UCO3

4

Destinations from 3,601 - 4,800 miles: Between Bangkok and: Brisbane, Melbourne, Moscow, Sydney

34,000
UYI4A

44,000
UEI4A

56,000
UGI4A

23,000
UEE4

32,000
UGL4

25,000
UUI4

52,000
UCO4A

5

Destinations from 4,801 - 8,000 miles: Between Bangkok and: Auckland, Brussels, Copenhagen, Frankfurt, London, Milan, Munich, Oslo, Paris, Rome, Stockholm, Zurich

38,000
UYI5A

50,000
UEI5A

70,000
UGI5A

25,000
UEE5

42,000
UGL5

28,000
UUI5

58,000
UCO5A

หมายเหตุ: รางวัลบัตรโดยสารและรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารที่เปิดให้บริการในแต่ละเที่ยวบินและจำนวนที่นั่งว่างในขณะสำรองที่นั่ง