แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

MAJOR เป็นผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) รายใหญ่ในประเทศไทย มีเทคโนโลยีระบบเสียง ในระบบ Dolby Digital Surround EX ระบบ SDDS, DTS, THX ระบบการฉายแบบ Digital Cinema ระบบ Dolby 3D Digital Cinema ระบบ RealD 3D และระบบ 4DX ให้บริการ โดยสร้างเป็นอาคารโรงภาพยนตร์และศูนย์การค้าครบวงจร ในรูปแบบ Stand Alone มีกลุ่มธุรกิจบันเทิงในด้านต่างๆ เช่น โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ตการโอนไมล์สะสมเป็นคะแนน M GEN

 

จำนวนไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัล (ไมล์) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
2,000 ไมล์ 200 คะแนน M GEN
6,000 ไมล์ 600 คะแนน M GEN

 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ( THAI Contact Center) โทร. 66(0) 2356 1111 หรือแจ้งความประสงค์ในการโอนไมล์สะสมเป็นคะแนน M-GEN 
ทางแฟกซ์ที่ 66(0) 2545 3300 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน  โดยระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และหมายเลขสมาชิก  M-GEN ของท่านรางวัลเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป


ประเภทรางวัล จำนวนไมล์
บัตรโยนโบว์ลิ่ง 2 เกมส์ 4,000 ไมล์
บัตรเล่นไอซ์สเก็ต 2 ใบ 4,000 ไมล์
บัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ 5,000 ไมล์
บัตรร้องคาราโอเกะ 2 ใบ 8,000 ไมล์