การบินไทยขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานนานาชาติกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ได้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว โดยการบินไทยจะเริ่มกลับมาให้บริการในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ ในเที่ยวบินที่ ทีจี 319 กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ และ ทีจี 320 กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ ตามปกติตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยท่านผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินได้ตามปกติ

 

ทั้งนี้ การบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษให้บริการแก่ท่านผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งในเที่ยวบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุที่ถูกยกเลิก ตั้งแต่วันที่ 4-7 มีนาคม 2558 

โดยท่านผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2134-5301 หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

และ สำนักงานการบินไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกาฐมาณฑุ โทร. (977-1) 447-3440, (977-1) 447-2293 และ (977-1) 422-3565

เมนู
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2014 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.