บริการการจัดส่ง

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า และการจัดส่ง

  1. 1. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
  2. 2. ค่าจัดส่งสินค้าแบบ EMS สำหรับ 2 กิโลกรัมแรก 100 บาท และกิโลกรัมต่อไปคิดเพิ่มกิโลกรัมละ 50 บาท
  3. 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าอันมีสาเหตุมาจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
  4. 4. ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่เกิดความเสียหายในการจัดส่ง หรือการใช้งาน
  5. 5. ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนได้ตามที่อยู่ด้านล่าง (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า)
  6. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  7. กลุ่มงานขายสินค้าที่ระลึก (THAI SHOP) อาคาร 9 ชั้น 1
  8. เลขที่ 89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
  9. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  10. 6. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าด้วยตัวเองได้ที่ THAI SHOP บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (สาขาเดียวเท่านั้น) ในเวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ