การบินไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจะทำการยกเลิกเที่ยวบินร่วม ไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - โคตาคินาบาลู ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังต่อไปนี้
เที่ยวบิน TG2421 (WE421) / กรุงเทพฯ – โคตาคินาบาลู / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์
เที่ยวบิน TG2422 (WE422) / โคตาคินาบาลู – กรุงเทพฯ / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์

เมนู


ขั้นตอนการแลกไมล์

1. กรณีแลกสินค้าด้วยตนเอง

บัตรสมาชิก Royal Orchid plus

บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ /  บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้


2. กรณีแลกสินค้าด้วยตัวเองไม่ได้ โดยการมอบอำนาจ

สำเนาบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus ของเจ้าของบัตร หรือระบุหมายเลขสมาชิกในหนังสือมอบอำนาจ

สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

  - ผู้มอบอำนาจ

  - ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

 

3. กรณีแลกสินค้าแทนเเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี

 3.1 ดำเนินการโดยผู้ปกครองตามกฎหมาย

• สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / สูติบัตร / ทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย

สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย พร้อมตัวจริง

3.2 ดำเนินการโดยบุคคลอื่น

• สำเนาบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus ของเจ้าของบัตร หรือระบุในหนังสือมอบอำนาจ

• สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ของ

  3.2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ผู้มอบอำนาจ

  3.2.1 เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เซ็นต์รับรองโดยผู้ปกครองตามกฏหมาย

  3.2.3 ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

• หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับดำเนินการมอบอำนาจโดย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 1 ฉบับ


หมายเหตุ:

• สินค้าทุกรายการสามารถแลกไมล์สะสมของ Royal Orchid Plus ได้ สามารถดูจำนวนไมล์สะสมได้ในรายละเอียดสินค้า 

• สินค้าที่แลกไมล์แล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินได้

• ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์

• สินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• โหลด  หนังสือมอบอำนาจ

 
 

Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.