ขอขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ.

การชำระค่าสินค้าสามารถชำระผ่านระบบบัตรเครดิต


หรือชำระโดยการโอนเงินโดย:

ระบบ Internet Banking
เครื่องกดเงินสด ATM
เค้าเตอร์ธนาคาร
*THAI Shop จะดำเนินการติดต่อกลับไม่เกิน 2 วันทำการ พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนการชำระค่าสินค้า