การบินไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจะทำการยกเลิกเที่ยวบินร่วม ไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - โคตาคินาบาลู ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังต่อไปนี้
เที่ยวบิน TG2421 (WE421) / กรุงเทพฯ – โคตาคินาบาลู / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์
เที่ยวบิน TG2422 (WE422) / โคตาคินาบาลู – กรุงเทพฯ / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์

เมนู

ประกาศผลรางวัล THAI Shop Design Awardประกาศผลรางวัล THAI Shop Design Award
 • ประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์

    รางวัลชนะเลิศ - ไม่มี

    รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณกรกนก เวชสุวรรณ์

    รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณสยุมภู โต๊ะทับทิม

 • ประเภทออกแบบลวดลายกราฟฟิต หรือตัวการ์ตูน

    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณภัณฑิรา ทองเชิด

    รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณพิชชานันท์ ผูกจิต และคุณชนากานต์ วรรณมาศ

    รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณนภัสศร บวรอัศวกุล


ผู้ได้รับรางวัล โปรดติดต่อ คุณสุดอนงค์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2545-1104