THAI suspenderer fly fra København til Thailand i april og maj måned

20 March 2020

Kære Passagerer

Mange lande har indført midlertidige rejserestriktioner og derfor er efterspørgslen på flyrejser i øjeblikket lavere end sædvanligt.
Dette oplever vi naturligvis også hos THAI og vi har derfor besluttet midlertidigt at suspendere vores flyvninger mellem København og Bangkok og v.v. i en periode fra 01/04 – 31/05 2020.
Suspenderingen omfatter flynumrene TG951 (København-Bangkok) og TG950 (Bangkok-København).

Vi forventer altså at være tilbage på ruten igen fra 01/06 2020 og vi glæder os allerede til igen at kunne byde jer alle velkommen ombord.

Vi modtager i øjeblikket rigtig mange henvendelser på både mail og telefon, og vi gør alt hvad vi kan for at I skal få svar hurtigst muligt – det kan dog tage længere end normalt at få svar.

Her er nogle gode råd i forbindelse med ændringer og annulleringer af din/jeres rejse:


1. Hvis du rejser fra Danmark og har købt din billet hos et rejsebureau (inkl. online-rejsebureauer), beder vi dig venligst kontakte rejsebureauet med alle spørgsmål om ombooking og annullering/refundering. THAI kan desværre ikke hjælpe med disse ændringer, hvis billetten ikke er købt direkte hos os.

2. Hvis du har booket direkte hos THAI, via thaiairways.dk eller på vores app, skal du kontakte vores kundeservice for at høre om dine muligheder. Hvis din udrejse er i løbet af den første uge af april 2020, bedes du kontakte os på res@thaiairways.dk og oplyse dit bookingnummer samt rejsedato i emnefeltet af din e-mail. Hvis du først skal rejse senere, vil vi sætte pris på, at du venter med at kontakte os, til du nærmer dig din oprindelige udrejsedato. Hvis du allerede har sendt os en mail og din rejse først er til sommer, beder vi om din forståelse for at den vil blive besvaret senere.


3. Besøg gerne vores hjemmeside thaiairways.dk for opdateringer. Her kan du også se din aktuelle reservation via funktionen Manage My Booking.

4. Undlad venligst at skrive eller ringe til os med spørgsmål om hvorvidt et fly afgår som planlagt.

Hvis der er ændringer i din rejseplan, vil du automatisk få besked via mail eller telefon fra os eller dit rejsebureau.

Da den nuværende situation evalueres fra dag til dag, er der også mulighed for at regler for ombooking og annullering/refundering løbende ændrer sig.

Vi følger situationen nøje og beder igen venligst om din/jeres forståelse for forlængede svartider på både mail og telefon.

For nyeste information klik her

Vi takker alle vores passagerer for forståelsen og glæder os til igen at kunne byde jer velkommen ombord på THAI.
---------------------------------------------------
Dear Passengers,

Many countries have imposed temporary travel restrictions and therefore the demand for air travel is currently lower than usual.

Of course, we also experience this at THAI and we have therefore decided to temporarily suspend our flights between Copenhagen and Bangkok and v.v. for a period from 01/04 - 31/05 2020.

The suspension includes flight numbers TG951 (Copenhagen-Bangkok) and TG950 (Bangkok-Copenhagen).

We expect to operate again from 01/06 2020 and we are already looking forward to welcoming you all on board again.

We are currently receiving many inquiries on both e-mail and phone, and we are doing everything we can to reply you as quickly as possible - however, it can take longer time than usual.

Here are some tips for changing and canceling your / your trip:

1. If you are traveling from Denmark and have purchased your ticket from a travel agency (including online travel agencies), please contact the travel agency with any inquiries regarding re-booking and cancellation /refunds. Unfortunately, THAI cannot help with these changes if the ticket is not purchased directly from us.

2. If you have booked directly with THAI, via thaiairways.dk or through our app, contact our customer service for any inquire about your options. If your departure is during the first week of April 2020, please contactus at  res@thaiairways.dk  and provide us your booking number and travel date in the subject area of ​​your email. If you’re departure date is later, we would appreciate that you wait to contact us until it gets closer to the original flight departure. If youhave already sent us an e-mail and your trip is in the summer period, we ask for your understanding that it will be answered later.

3. Please visit our website  www.thaiairways.dk for updates. Here you can also view your current booking through the function  Manage My Booking.

4. Please do not write or call us with questions about whether an aircraft is departing as planned.

If there are changes to your itinerary, you will automatically be notified by mail or phone from us or your travel agent.

As the current situation is evaluated all the time, there is a possibility that rules for rebooking and cancellation / refunding are constantly changing.

We are monitoring the situation closely and kindly ask for your understanding of a prolong response time on both mail and telephone.

For latest information click here

We thank all our passengers for understanding and look forward to welcoming you on board THAI again.