การบินไทยรับพระราชทานโล่เกียรติคุณงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1439

17 May 2018

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 และทรงพระราชทานโล่เกียรติคุณแด่ผู้ให้การสนับสนุนสถาบันองค์กรมุสลิมทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ในฐานะที่บริษัท การบินไทยฯ สนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ

อนึ่ง งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานเฉลิมฉลองการประสูติของศาสดามุฮัมมัดในประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชนภายในงานมีการกล่าวบทสดุดีและขอพรให้ศาสดามุฮัมมัด นอกจากนี้ยังมีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งการบรรยายทางวิชาการ การออกร้านจำหน่ายสินค้ามุสลิมและอาหารฮาลาลนานาชนิดอีกด้วย