ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร บุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า "บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส" (WingSpan Services Company Limited) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน การดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครได้บันทึกเข้าระบบนี้ จะเป็นข้อมูลที่บริษัท การบินไทยฯ ถือว่าผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ สามารถสมัครได้ที่  www.wingspantg.com อย่างไรก็ตามการปฏิเสธ เข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณา คัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ และบริษัท วิงสแปนฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันทีทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที

ประกาศราย ชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการสรรหาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Announcement Of applicants who are eligible for the interview and presentation of their Vision Statement for the position of Director (QY)
- Map showing directions to THAI Catering- Director (QY)
ประกาศรับสมัครนักบินประเภทบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย (Student Pilot) ประกอบด้วย
ประเภทบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย (Student Pilotแบบฟอร์มรายงานตัวผู้สมัครนักบินการบินไทย ประจำปี 2560 - (Student Pilot)
รับสมัครงานสังกัดฝ่ายการเงินองค์กร
- Finance Analyst 3

รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
1. Supervisor (ประจำฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา)2. Supervisor (ประจำสถานีภูเก็ต)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดฝ่ายช่าง
- Overhaul Shop Mechanic 2 (ประจำสถานีภูเก็ต)  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายการเงินองค์กร
- Finance Analyst 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ  (ประจำสถานีเชียงใหม่)
- Supervisor
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดฝ่ายการเงินองค์กร
- Finance Analyst 3
รับสมัครงานสังกัดฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
- Public Relations 2
รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน
1. Cook 32. Senior Commissary Agent3. Senior Commissary Agent4. Planning Coordinator 1แผนที่การเดินทางไปฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ สังกัดฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ
- Senior Clerk (WF-K)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ สังกัดฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และส่งเสริมธรรมาภิบาล
- Senior Clerk (1W-S)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ THAI-TEP
- THAI_TEP