ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร
คลิกที่นี่ !

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ANNOUNCEMENT

ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Accounting Officer 7
ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนตำแหน่งAccounting Officer 7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สังกัดสำนักงานการตรวจสอบภายใน- Auditor 1 (ZA)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดกองบริหารการสนับสนุนงานกรรมการและงบประมาณ- Supervisor (WD-K)