ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ANNOUNCEMENT

- Not Specified Position(ทั่วไป)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน

- Western Chef

ขยายเวลารับสมัครงาน สังกัดฝ่ายกฎหมาย

- Legal Officer 2 (WL-E)

ขยายเวลารับสมัครงาน สังกัดฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- Programmer Analyst (BKKVZ)

เลื่อนประกาศรายผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่ง Customer Service Supervisor 2 สังกัดกองการตลาด

- Customer Service Supervisor 2 (BKK1J-O)

ขยายเวลารับสมัครงานสังกัดฝ่ายการตลาดการบริการธุรกิจการบิน

- Customer Service Supervisor 2 (BKK1J-O)

ประกาศรายผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ Cook 2 สังกัดแผนกผลิต

- Cook 2 (CP-K)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายเทคนิคการบินและบริการเอกสารการบิน

- System Analyst 1 (OH)