ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ANNOUNCEMENT


- Not Specified Position(ทั่วไป)

รับสมัครงานประจำฝ่ายบริหารราคาขาย

- Marketing Research Analyst 3 (SQ)
รับสมัครงานประจำกองการผลิต
- Cook 5 (CP)
รับสมัครงานประจำกองการผลิต
- Thai Chef (CP)
รับสมัครงานประจำกองการผลิต
- Western Chef (CP)
ประกาศรายผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง Cook 2 สังกัดแผนกผลิต- Cook 2 (CP-K)
รับสมัครงานสังกัดฝ่ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชีและการควบคุม- Accounting Officer 7 (ED)