การเปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษรอยัล ออร์คิด ภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต

30 ตุลาคม 2563

การบินไทย มีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่า ห้องรับรองพิเศษรอยัล ออร์คิด ภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปภายใต้แนวคิด  the concept of “4C - Confidence, Clean, Care and Comfort”.
เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความมั่นใจ และ พึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ มีมาตรการในการยับยั้งการเผยแพร่ของเชื้อ Covid 19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขอนามัย รวมถึงการทำความสะอาดภายในห้องรับรองฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข  

ห้องรับรองพิเศษการบินไทยยินดีต้อนรับ  ผู้โดยสารชั้น Smile Plus ของสายการบินไทยสมาลย์ และผู้โดยสารบัตรทองของ Star Alliance  ที่เดินทางบนสายการบิน Thai Smile เมื่อมีเที่ยวบินต่อในกลุ่ม Star Alliance ผู้โดยสารบัตรเครดิตที่เป็นคู่ค้ากับการบินไทย และนอกจากนี้ ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศของทุกสายการบิน สามารถติดต่อซื้อบริการเพิ่มเติมได้ที่ห้องรับรองพิเศษของการบินไทยเช่นกัน

ห้องรับรองพิเศษภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณใกล้ประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 3 บริเวณขาออกภายในประเทศ หลังผ่านจุดตรวจค้น   เปิดให้บริการช่วงเวลา 08:00 -  20:30 น.ทุกวัน และพร้อมให้บริการด้วยสำรับอาหารเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย ร่วมกับ ขนมอบ และเครื่องดื่มหลากชนิด
ห้องรับรองพิเศษภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต   ตั้งอยู่หน้าบริเวณใกล้ประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 5 บริเวณขาออกภายในประเทศ หลังผ่านจุดตรวจค้น เวลาที่ให้บริการ 09:00- 21:00 น. ทุกวัน ท่านจะได้พบกับตำรับอาหารใต้แท้ๆ ร่วมกับ ขนมอบ และเครื่องดื่มอีกมากมาย

พิเศษสุด ... ปาท่องโก๋ อันลือชื่อของการบินไทย ให้บริการทุกท่านในห้องรับรองทั้งสองแห่ง