News & Announcements

การบินไทยต้อนรับวันแห่งความรักด้วยขนมหวานเมนูพิเศษ

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดบริการขนมหวานเมนูพิเศษต้อนรับวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ เพื่อให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินได้สัมผัสรสชาติของขนมหวานชั้นเลิศที่สร้างสรรค์จากฝีมือเชฟของครัวการบินไทย โดยให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทาง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินภายในประเทศ ให้บริการทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้า-ออกจากกรุงเทพฯ (ยกเว้น มื้ออาหารเช้า)  สำหรับเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วยพานาคอตต้า และให้บริการผู้โดยสารชั้นประหยัดด้วยบราวนี่ สำหรับเที่ยวบินขาเข้ากรุงเทพฯ ให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วยทาร์ตสตรอเบอรี่ และให้บริการผู้โดยสารชั้นประหยัดด้วยเค้กเรดเวลเว็ท

เที่ยวบินระหว่างประเทศ ให้บริการทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น โดยให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งด้วยเมนูพานาคอตต้ากลิ่นกุหลาบกับเจลลี่เพิร์ล สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดให้บริการด้วยไวท์ช็อคโกแลตบราวนี่กับราสเบอร์รี่ซอส

 

9 February 2017