TG689편 증편 기념 예약 이벤트 당첨자 발표

 

 

 

2019년 3월부터-6월말까지 진행된 타이항공 TG689 증편 기념 예약 이벤트에 참여해주신 많은 분들께 감사를 드리며,

아래와 같이 태국 왕복 항공권 1장과 스타벅스 커피 당첨자 150명을 발표합니다.

 

참고로 

1.당첨자 이름은 한글로 변환시 표기 오류 문제가 발생할 수 있기에 이벤트 응모시에 직접 입력해 주신 영문 이름을 그대로

사용하여 알파벳 순서대로 정렬하였습니다.

2.커피 쿠폰 당첨자분들에게는 스타벅스 커피 2개에 대한 모바일 커피쿠폰으로 응모하실때 기입하신 핸드폰 번호로

7월 31일 일괄 전송하여 드리겠습니다.

3. 태국왕복 항공권 상품에는 공항이용료와 유류할증료등 tax 는 당첨자분의 별도 부담입니다.

 

 

이벤트 당첨자 리스트

 

1.태국 왕복 항공권 1명 : JUNHO JANG

2.스타벅스 커피 2잔 모바일 쿠폰 150명 :

ahn chihwan

KIL MISUN

LEE MYUNGSOO

AN SEUNGIL

KIM BONG HEE

LEE SANGDO

BAK JEONG MI

Kim Chaewon

LEE SE HO

BAK SEONG IM

kim chanu

LEE SOYEON

CHANG SUNYOUNG

Kim GyeongHyeok

LEE TAEHYUN

CHO DUKHWAN

Kim HeeGyeong

LEE WOONJAE

CHO HYEJEONG

KIM HYUN JOON

LEE YOUNG RAN

CHO MAEHWA

KIM HYUNGWOO

LEE YOUNGHUN

Choi myoungho

kim insook

Leemiyoung

CHOI SUNJIN

KIM JI WON

MAENG YOUNGCHAN

CHONGCHAIRAK WICHUDA

kim jihun

MAN SUNGSOO

Christopher James Fraser

KIM JIHYE

MOK JAEYOUNG

CHUN SOHYE

KIM JINOK

NA ISARA

CHUNG BYUNGHO

KIM JONGWOOG

NA SAEHAE

CHUNG JIWOO

KIM MINJUNG

NAM JUNGMOON

eunhye kim

KIM YEKANG

oh kwang sun

GIM AREUM

KIM YONGTAE

park Byeongcheol

HA TAEKYOUNG

KIM YOONTAE

park chanel

HA YUNJEONG

KIM YOUNG MI

PARK HYUNSOOK

han inkwan

KIM YOUNGHEE

PARK JAYOUNG

han jin sang

KIM YOUNGNAM

PARK JONGTAEK

HAN JUNGSEO

KIM YU KYUNG

PARK JUNHO

HAN SOOKJA

KIM-KYUNG-HO

PARK KEUNYOUNG

HONG SUNGWOO

kimnayeon

PARK SANGHEE

HWANG YEDAM

kimyena

PARK SIHUN

HYUN JOOYOUNG

KO HOON

PARK SUJIN

IM JUSEUNG

KO KEON

PARK SUNGJIN

IN SEONJA

Ko yunja

PARK YEJIN

JANG GEUNTAE

Kooyejin

PARK YEON JA

JANG KYOUNG JUN

KWON HEEJUNG

RYOO KYUNGCHANG

JANG YINAM

KWON SOONHYEON

RYU HEEWON

JEONG AHYOUNG

KWON YEHYEON

seo hyewon

jeong chanyong

KWONMIYEON

SIWOO CHUNG

JEONG JINSOO

KYUNG GARAM

SO MIHEE

JEONGHYUN SO

lee chan seo

SO MUNSU

JINSOO DOKKO

LEE CHUNG HO

SON JINYOUNG

JO INKYU

LEE DONGSUNG

SON JUNGSOOK

JONGMOO PARK

LEE HYE LIN

SONG EUN HWA

JOUNG MUNSIK

LEE HYONGJAE

Song Myungae

joung younghee

LEE HYUNJU

SONG OKSEON

JU SEON YEONG

LEE ILYONG

SUNG BONGJUN

JUNG CHUN HOON

LEE JAE HO

Sung kyoung o

JUNG HYUNGJUN

LEE JAEMIN

YESU LEE

JUNG JINA

LEE JINJU

YONGSANG LEE

JUNG YUCHAN

LEE JOOYEON

YOO SUNG OH

Jungbokhee

LEE KANGWON

YOON DONGSOON

JUNGHAYEON

Lee kyooyull

YOON HYUNGWOOK

jungjunhyeong

Lee KyuBeom

yu juhea

K8m hyunho

LEE KYUNGLAN

YU SEUNGHO

KANG KWONCHIL

LEE MIOK

YUN YEEUN

 

 

항상 타이항공에 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.

감사합니다.