ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร
คลิกที่นี่ !

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ANNOUNCEMENT

ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดกองอำนวยการบิน ประจำสถานีกรุงเทพฯ
- DISPATCH ASSISTANT (BKKOW)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดกองอำนวยการบิน ประจำสถานีภูเก็ต
- DISPATCH ASSISTANT (HKTOW)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดฝ่ายควบคุมและวางแผนการปฏิบัติการ
- ASSISTANT FLIGHT OPERATIONS OFFICER (OP)