เที่ยวบินเดือนมิถุนายน

* เงื่อนไขเป็นไปตามราคาที่ท่านเลือก กรุณาอ่านเงื่อนไขของบัตรโดยสารระหว่างขั้นตอนการจอง

** สามารถใช้บัตรโดยสารเดิม และบัตรโดยสารรางวัล ROP ในเที่ยวบินนี้ได้

*** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2 - 11 ปี)
(0 - 23 เดือน)
(2 - 11 ปี)
(0 - 23 เดือน)
+Add More Route

   จาก กรุงเทพฯ ไป
   จองบัตรโดยสาร
   วันเดินทาง
   *ราคารวมภาษีเริ่มต้นที่(บาท)
   ข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ
   ประหยัด ธุรกิจ
   ยุโรป
   โคเปนเฮเกน
   วันนี้ - 26 มิ.ย. 64 5/12/19/26 มิ.ย. 64 26,935 87,145 คลิกที่นี่
   แฟรงก์เฟิร์ต
   วันนี้ - 24 มิ.ย. 64 3/12/17/24 มิ.ย. 64 14,945 64,645

   ผู้โดยสารสามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี ตามลิ้งด้านล่าง

   ลอนดอน
   วันนี้ - 26 มิ.ย. 64 5/12/19/26 มิ.ย. 64 15,850 71,450


   คลิกที่นี่

   เอเชีย
   ไทเป
   วันนี้ - 25 มิ.ย. 64 2/10/18/25 มิ.ย. 64 8,050
   17,630 คลิกที่นี่
   มะนิลา วันนี้ - 17 มิ.ย. 64 3/17 มิ.ย. 64 10,280 - คลิกที่นี่
   โอซากา
   วันนี้ - 30 มิ.ย. 64 2/5/9/12/16/19/23/
   26/30 มิ.ย. 64
   15,135
   34,005 คลิกที่นี่
   โตเกียว (นาริตะ)
   วันนี้ - 30 มิ.ย. 64 1/2/5/8/9/12/15/16/19/22/23/26/29/30 มิ.ย. 64 12,845 34,005 คลิกที่นี่
   โตเกียว (ฮาเนดะ)
   วันนี้ - 29 มิ.ย. 64 1/8/15/22/29 มิ.ย. 64 12,845 34,005 คลิกที่นี่
   โซล
   วันนี้ - 30 มิ.ย. 64 2/9/16/23/30 มิ.ย. 64 11,870 24,345 คลิกที่นี่