ข้อมูลเที่ยวบินจากการปิดน่านฟ้าของปากีสถาน

การบินไทยทำการบินสู่ปากีสถานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
31 กรกฎาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำการบินไปยังปากีสถานตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยกเลิกเที่ยวบินจากการประกาศปิดน่านฟ้าสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น โดยขณะนี้สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้ประกาศเปิดน่านฟ้าแล้ว บริษัทฯ จึงทำการบินไปยังสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
อนึ่ง บริษัทฯ ทำการบินไปยังสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 3 จุดบิน คือ การาจี ละฮอร์ และอิสลามาบัด

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี ทำการบินทุกวัน โดยมีรายละเอียดการทำการบินดังนี้
1.1 เส้นทางบินตรงไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี ทำการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบินทำการบินทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์
เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 341 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. และเดินทางถึงการาจี เวลา 22.35 น. (เวลาท้องถิ่น)
เที่ยวบินขากลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 342 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจี เวลา 23.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.40 น. ของวันรุ่งขึ้น
1.2 เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต (ประเทศโอมาน) ทำการบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน
ทำการบินทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และอาทิตย์
เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจี เวลา 17.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางจากการาจีเวลา 18.10 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงมัสกัต เวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น)
เที่ยวบินขากลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 20.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงการาจี เวลา 22.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางจากการาจี เวลา 23.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันรุ่งขึ้น และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.40 น. ของวันรุ่งขึ้น

2.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียดการทำการบินดังนี้
เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 345 เส้นทางกรุงเทพฯ-ละฮอร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 19.50 น. และเดินทางถึงละฮอร์ เวลา 22.30 น. (เวลาท้องถิ่น)
เที่ยวบินขากลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 346 เส้นทางละฮอร์-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากละฮอร์ เวลา 23.40 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันรุ่งขึ้น

3.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ทำการบินทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียดการทำการบินดังนี้
เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 349 เส้นทางกรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น. และเดินทางถึงอิสลามาบัด เวลา 22.10 น. (เวลาท้องถิ่น)
เที่ยวบินขากลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 350 เส้นทางอิสลามาบัด-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากอิสลามาบัด เวลา 23.20 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมและตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยทำการบินปกติไปยังละฮอร์ อิสลามาบัด และการาจี หลังปากีสถานเปิดน่านฟ้า
19 กรกฎาคม 2562


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำการบินไปยังละฮอร์ อิสลามาบัด และการาจี หลังสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาศเปิดน่านฟ้านายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานการบินพลเรือน (CAA) ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประกาศเปิดน่านฟ้าปากีสถานสำหรับเที่ยวบินพลเรือนทุกประเภท บริษัทฯ จึงทำการบินไปยัง 3 จุดบินในปากีสถานได้ตามปกติ ได้แก่ ละฮอร์ อิสลามาบัด และการาจี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องปรับตารางการบินไปยัง 3 จุดบินดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีตารางการบินตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
1. เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ ทำการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 345 เส้นทางกรุงเทพฯ-ละฮอร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 19.50 น. และเดินทางถึงละฮอร์ เวลา 22.30 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินขากลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 346 เส้นทางละฮอร์-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากละฮอร์ เวลา 23.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.10 น. ของวันรุ่งขึ้น

2. เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ทำการบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 349 เส้นทางกรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น. และเดินทางถึงอิสลามาบัด เวลา 22.10 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินขากลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 350 เส้นทางอิสลามาบัด-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากอิสลามาบัด เวลา 23.20 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.25 น. ของวันรุ่งขึ้น

3. เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี และกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต (ประเทศโอมาน)
3.1 เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี ทำการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เที่ยวบินที่ ทีจี 341 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. ถึงการาจี เวลา 22.35 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 342 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 23.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.40 น. ของวันรุ่งขึ้น
*ยกเว้นวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 ทีจี 342 เส้นทาง การาจี-กรุงเทพฯ ปรับเวลาทำการบิน ออกเดินทางจากการาจี เวลา 00.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.10 น.
3.2 เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ทำการบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน โดยมี รายละเอียด ดังนี้
- เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 17.10 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 18.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัต เวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 20.05 น. (เวลา  ท้องถิ่น) ถึงการาจีเวลา 22.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 23.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.40 น. ของวันรุ่งขึ้น
* ยกเว้นวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ปรับเวลาทำการบิน เที่ยวบินที่ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 20.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงการาจีเวลา 23.20 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 00.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.10 น.

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม และตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยทำการบินไปยังละฮอร์และอิสลามาบัดเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562

   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำการบินไปยังละฮอร์และอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2562

   นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานยังคงเปิดน่านฟ้าบางส่วน และยังมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน บริษัทฯ จึงพิจารณาเส้นทางบินที่เหมาะสม เปิดทำการบินไปยังละฮอร์และอิสลามาบัดเป็นการชั่วคราว รวมทั้งปรับตารางการบินไปยังการาจีและมัสกัต ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี และกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต โดยมีรายละเอียดการทำการบิน ดังนี้
   1.1 เส้นทางบินตรงไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี ทำการบินวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน

-  เที่ยวบินที่ ทีจี 341 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. ถึงการาจี เวลา 23.05 น. (เวลาท้องถิ่น)
-  เที่ยวบินที่ ทีจี 342 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 00.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.10 น.

   1.2 เส้นทางบินตรงไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ทำการบินวัน อังคาร พฤหัสบดี และอาทิตย์ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน

-  เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 17.40 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 18.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัต เวลา 19.30 น. (เวลาท้องถิ่น)
-  เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 20.35 น. (เวลา ท้องถิ่น) ถึงการาจีเวลา 23.20 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 00.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.10 น.

2. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ ทำการบินวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียดการทำการบิน ดังนี้

-  เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 345 เส้นทางกรุงเทพฯ-ละฮอร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 18.00 น. และเดินทางถึงละฮอร์ เวลา 22.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ทุกวัน
-  เที่ยวบินขากลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 346 เส้นทางละฮอร์-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากละฮอร์ เวลา 23.40 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

3. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ทำการบินทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียดการทำการบินดังนี้

-  เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 349 เส้นทางกรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 17.25 น. และเดินทางถึงอิสลามาบัด เวลา 22.10 น. (เวลาท้องถิ่น)
-  เที่ยวบินขากลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 350 เส้นทางอิสลามาบัด-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากอิสลามาบัด เวลา 23.20 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.50 น. ของวันรุ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการบินข้างต้นไปตามเวลาการเปิด-ปิดน่านฟ้า ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จึงขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสาร อย่างใกล้ชิด และตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไปละฮอร์และอิสลามาบัดต่อไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
01 กรกฎาคม 2562

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานยังคงเปิดน่านฟ้าบางส่วน และมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน บริษัทฯ จึงยังมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด จากกำหนดเดิมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ต่อไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปละฮอร์ และอิสลามาบัด บริษัทฯ ยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังการาจีแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงทำการบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี โดยบินอ้อมผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน รวมทั้งเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีความเหมาะสมและปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 341 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. ถึงการาจี เวลา 22.55 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 342 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 00.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.10 น.
- เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 17.30 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 18.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัตเวลา 19.20 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 20.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงการาจีเวลา 23.10 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 00.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.10 น.

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการบินข้างต้นไปตามเวลาการเปิด-ปิดน่านฟ้าของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและประเทศโอมาน จึงขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------
การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไปละฮอร์และอิสลามาบัดต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

31 พฤษภาคม 2562

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานยังคงเปิดน่านฟ้าบางส่วน และมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน บริษัทฯ จึงยังมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด จากกำหนดเดิมถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปละฮอร์ และอิสลามาบัด บริษัทฯ ยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังการาจีแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงทำการบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี โดยบินอ้อมผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน รวมทั้งเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีความเหมาะสมและปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 3419 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 07.01 น. ถึงการาจี เวลา 11.20 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 3429 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.05 น.
- เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 20.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัต เวลา 20.50 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 04.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงการาจีเวลา 06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.40 น.

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการบินข้างต้นไปตามเวลาการเปิด-ปิดน่านฟ้าของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและประเทศโอมาน จึงขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไปละฮอร์และอิสลามาบัดต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานยังคงเปิดน่านฟ้าบางส่วน และมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละ
จุดบิน บริษัทฯ จึงยังมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด จากกำหนดเดิมถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปละฮอร์ และอิสลามาบัด บริษัทฯ ยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียม
ในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังการาจีแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงทำการบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี โดยบินอ้อมผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน รวมทั้งเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีความเหมาะสมและปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 3419 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 07.01 น. ถึงการาจี เวลา 11.20 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 3429 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.05 น.
- เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 20.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัต เวลา 20.50 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 04.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงการาจีเวลา 06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.40 น.
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการบินข้างต้นไปตามเวลาการเปิด-ปิดน่านฟ้าของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและประเทศโอมาน จึงขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไปละฮอร์และอิสลามาบัดต่อไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
23 เมษายน 2562

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานยังคงเปิดน่านฟ้าบางส่วน และมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน บริษัทฯ จึงยังมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด จากกำหนดเดิมถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ต่อไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปละฮอร์ และอิสลามาบัด บริษัทฯ ยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบิน ไปยังการาจีแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงทำการบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี โดยบินอ้อมผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน รวมทั้งเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 3419 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 07.01 น. ถึงการาจี เวลา 11.20 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 3429 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.05 น.
- เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 20.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัตเวลา 20.50 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 04.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงการาจี เวลา 06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.40 น.

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการบินข้างต้นไปตามเวลาการเปิด-ปิดน่านฟ้าของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและประเทศโอมาน จึงขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไปละฮอร์และอิสลามาบัดต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

11 เมษายน 2562

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้เปิดน่านฟ้าบางส่วน แบบมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน บริษัทฯ จึงยังมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปละฮอร์ และอิสลามาบัด บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังการาจีแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงทำการบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี โดยบินอ้อมผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน รวมทั้งเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 3419 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 07.01 น. ถึงการาจี เวลา 11.20 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 3429 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.05 น.
- เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 20.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัตเวลา 20.50 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 04.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงการาจี เวลา 06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.40 น.
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการบินข้างต้นไปตามเวลาการเปิด-ปิดน่านฟ้าของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและประเทศโอมาน จึงขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไปละฮอร์และอิสลามาบัดต่อไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562
27 มีนาคม 2562

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้เปิดน่านฟ้าบางส่วน แบบมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบิน เข้าไปในแต่ละจุดบิน บริษัทฯ จึงยังมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ต่อไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปละฮอร์ และอิสลามาบัด บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง ด้านบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังการาจีแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงทำการบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี โดยบินอ้อมผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน รวมทั้งเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน ตามรายละเอียดดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 341 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 07.01 น. ถึงการาจี เวลา 11.50 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 342 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.35 น.
- เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 20.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัตเวลา 20.50 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 04.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงการาจี เวลา 06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.40 น.

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการบินข้างต้นไปตามเวลาการเปิด-ปิดน่านฟ้า ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและประเทศโอมาน จึงขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยยังคงยกเลิกเที่ยวบินไปละฮอร์และอิสลามาบัด พร้อมจัดเที่ยวบินการาจีรองรับผู้โดยสารเดินทางไปปากีสถาน
19 มีนาคม 2562

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้เปิดน่านฟ้าบางส่วน แบบมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน บริษัทฯ จึงยังมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปละฮอร์ และอิสลามาบัด บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังการาจีแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงทำการบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี โดยบินอ้อมผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน รวมทั้งเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และเพิ่มเที่ยวบินพิเศษเพื่อรองรับผู้โดยสารของทั้งการาจี ละฮอร์ และอิสลามาบัด ได้จำนวนมากยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน ตามรายละเอียดดังนี้

       - เที่ยวบินที่ ทีจี 341 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 07.01 น. ถึงการาจี เวลา 11.30 น. (เวลาท้องถิ่น)
       - เที่ยวบินที่ ทีจี 342 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น)
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.05 น.
       - เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 20.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัตเวลา 20.50 น. (เวลาท้องถิ่น)
       - เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 04.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงการาจี เวลา 07.05 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.40 น.
     
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเที่ยวบินพิเศษ เส้นทาง กรุงเทพฯ-การาจี ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

       - เที่ยวบินที่ ทีจี 8664 เส้นทาง กรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. ถึงการาจี เวลา 14.50 น. (เวลาท้องถิ่น)
       - เที่ยวบินที่ ทีจี 8665 เส้นทาง การาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 16.00 น. (เวลาท้องถิ่น)    ถึงกรุงเทพฯ เวลา 01.35 น. ของวันรุ่งขึ้น
         

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารและตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------
การบินไทยปรับตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี ปากีสถาน เนื่องจากประเทศโอมานปิดน่านฟ้าระหว่างปากีสถานและมุมไบ อินเดีย

11 มีนาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องปรับตารางการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากประเทศโอมานประกาศปิดน่านฟ้าระหว่างปากีสถานและมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2562  ช่วงเวลา 21.00 น. - 07.00 น. (เวลาท้องถิ่นโอมาน)

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้ทำการเปิดน่านฟ้าบางส่วนแต่เป็นการเปิดน่านฟ้าแบบมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน การบินไทยจึงทำการบินได้เฉพาะเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี โดยทำการบินผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน แต่ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2562 ประเทศโอมานประกาศปิดน่านฟ้าระหว่างโอมาน ปากีสถานและมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย เฉพาะช่วงเวลา 21.00 น. - 07.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับตารางการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จากเดิมใช้เครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 330-300 เปลี่ยนเป็นแบบโบอิ้ง 747-400 ซึ่งจะสามารถขนส่งผู้โดยสารไป-กลับ ได้รวม 750 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - เที่ยวบินที่ ทีจี 341 วันที่ 8 , 9 และ 11  มีนาคม 2562 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 18.50 น. ถึงการาจี เวลา 22.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ปรับเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 3419 วันที่ 9, 10 และ 12  มีนาคม 2562 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 07.01 น. คาดว่าจะถึงการาจี เวลา 11.30 น. (เวลาท้องถิ่น) 
 - เที่ยวบินที่ ทีจี 342 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ วันที่ 9 , 10 และ 12  มีนาคม 2562 ออกเดินทางจากการาจีเวลา 23.35 น. (เวลาท้องถิ่น) และ เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.10 น. ปรับเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 3429 วันที่ 9,10 และ 12  มีนาคม 2562 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) และคาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.05 น.

สำหรับเที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ - การาจี - มัสกัต และเที่ยวบินที่ ทีจี 508 มัสกัต - การาจี - กรุงเทพฯ ยังคงทำการบินตามปกติ แต่จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน ของวันที่ 10 มีนาคม 2562 จากตารางการบินเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ - การาจี - มัสกัต จากเดิมออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. ถึงการาจีเวลา 17.45 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจีเวลา 18.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัตเวลา 19.35 น. (เวลาท้องถิ่น)

เปลี่ยนเป็นออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 20.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัตเวลา 20.50 น. (เวลาท้องถิ่น)

- เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต - การาจี - กรุงเทพฯ จากเดิมออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 20.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงการาจี เวลา 23.15 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 00.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันรุ่งขึ้น และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.50 น.

เปลี่ยนเป็น ออกเดินทางจากมัสกัต วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 04.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงการาจี เวลา 07.05 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.40 น.
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารและตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยทำการบินไปยังการาจีได้ตามปกติแล้ว โดยผ่านน่านฟ้าโอมาน

05 มีนาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถทำการบินไปยังเมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้แล้ว โดยผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยกเลิกเที่ยวบินจากการประกาศปิดน่านฟ้าสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น โดยขณะนี้สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้ทำการเปิดน่านฟ้าบางส่วนแล้ว แต่เป็นการเปิดน่านฟ้าแบบมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน ดังนั้น การบินไทยยังคงยกเลิกเที่ยวบิน ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด แต่สามารถทำการบินได้เฉพาะเส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี โดยทำการบินอ้อมผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน เข้าไปยังเมืองการาจี ซึ่งบริษัทฯ จะเร่งนำผู้โดยสารไปยังเมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยจัดเที่ยวบินปกติ และเที่ยวบินพิเศษ ดังนี้

1. จัดเที่ยวบินปกติ ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ330-300 สามารถขนส่งผู้โดยสารไป-กลับ ได้รวม 598 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 341 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 18.50 น. คาดว่าจะถึงการาจี เวลา 00.00 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ ทีจี 342 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจี ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 01.10 น. (เวลาท้องถิ่น) และคาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 09.30 น

2. จัดเที่ยวบินพิเศษ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 ER เพิ่มอีก 2 เที่ยวบิน รวม 2 วัน สามารถขนส่งผู้โดยสารไป-กลับ ได้จำนวน 1,168 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 4 มีนาคม 2562
- เที่ยวบินขาไป ทีจี 3419 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 20.00 น. คาดว่าจะถึงการาจี เวลา 01.10 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินขากลับ ทีจี 3429 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจี ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 02.20 น. (เวลาท้องถิ่น) และคาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.40 น.

วันที่ 5 มีนาคม 2562
- เที่ยวบินขาไป ทีจี 3419 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. คาดว่าจะถึงการาจี เวลา 14.55 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินขากลับ ทีจี 3429 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจี เวลา 16.20 น. (เวลาท้องถิ่น) และคาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 00.30 น. (วันรุ่งขึ้น)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารและตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยขนส่งผู้โดยสารที่ตกค้างเส้นทางยุโรปได้หมดภายในวันนี้
04 มีนาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เร่งขนส่งผู้โดยสารที่ตกค้างในเส้นทางยุโรปได้หมดภายในวันนี้

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า จากหลายวันที่ผ่านมาการบินไทยเร่งขนส่งผู้โดยสารที่ตกค้างไปยังยุโรป ซึ่งสามารถดำเนินการขนส่งได้หมดภายในวันนี้ โดยได้ดำเนินการเปลี่ยนแบบของเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2562 เพื่อรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จำนวน 3 เที่ยวบิน ได้แก่

- เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน เที่ยวบินที่ ทีจี 916 และเที่ยวบินที่ ทีจี 917 จากเดิมใช้เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER เปลี่ยนเป็นแบบแอร์บัส เอ 380-800 ทำให้สามารถขนส่งผู้โดยสารทั้งเที่ยวไป-กลับ ได้ถึง 1,014 คน

- เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน เที่ยวบินที่ ทีจี 952 และเที่ยวบินที่ ทีจี 953 จากเดิมใช้เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200ER เปลี่ยนเป็นแบบโบอิ้ง 777-300ER ทำให้สามารถขนส่งผู้โดยสารทั้งเที่ยวไป-กลับ ได้จำนวน 696 คน

- เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา เที่ยวบินที่ ทีจี 936 และเที่ยวบินที่ ทีจี 937 จากเดิมใช้เครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 เปลี่ยนเป็นแบบโบอิ้ง 787-9 ทำให้สามารถขนส่งผู้โดยสารทั้งเที่ยวไป-กลับ ได้จำนวน 596 คน

อนึ่ง บริษัทฯ ทำการบินไปยังสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 3 จุดบิน คือ การาจี ละฮอร์ และอิสลามาบัด ถึงแม้สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานจะเปิดน่านฟ้าแล้ว แต่เป็นการเปิดน่านฟ้าแบบมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน ซึ่งเป็นเส้นทางบินที่การบินไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการบิน ดังนั้น การบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินไปยัง 3 จุดบินดังกล่าว และมีการปรับเส้นทางบินในเที่ยวบินที่ ทีจี 507 และ ทีจี 508 ของวันที่ 3 มีนาคม 2562  ซึ่งปกติทำการบินในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต (ประเทศโอมาน) โดยปรับเที่ยวบินขาไป ทีจี 507 เป็นทำการบินตรงในเส้นทางกรุงเทพ-มัสกัต และเที่ยวบินขากลับ ทีจี 508 จะทำการบินในเส้นทางเดิมคือ มัสกัต-การาจี-กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นได้ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบตามมาตรฐานสากลอย่างดีที่สุด รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารและตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------

วันนี้การบินไทยเร่งขนส่งผู้โดยสารตกค้าง จัดเที่ยวบินพิเศษและเปลี่ยนขนาดเครื่องบินให้ใหญ่ขึ้นไปยังยุโรป

04 มีนาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินพิเศษ และเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเร่งขนส่งผู้โดยสารที่ตกค้างไปยังยุโรปได้มากขึ้น

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า จากการที่มีผู้โดยสารตกค้าง กรณีการประกาศปิดน่านฟ้าปากีสถานเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น  บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและเร่งดำเนินการทยอยนำผู้โดยสารที่ตกค้างไปยังจุดหมายปลายทาง โดยได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดเที่ยวบินพิเศษ เพิ่มอีก 1 เที่ยวบิน ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 สามารถรับผู้โดยสารไป-กลับ รวม 696 คน ได้แก่
เที่ยวบินขาไป ทีจี 9269 เส้นทาง กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 ER ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 12.00น. คาดว่าจะถึงแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 18.30 น. (เวลาท้องถิ่น)
เที่ยวบินขากลับ ทีจี 9279 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต -กรุงเทพฯ คาดว่าจะออกเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ตเวลา 20.30 น. (เวลาท้องถิ่น) และคาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา  15.15 น. (ของวันรุ่งขึ้น)

2. เปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 จากเดิมใช้เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777 จะเปลี่ยนเป็นแบบแอร์บัส เอ 380  ใน เที่ยวบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน เที่ยวบินที่ ทีจี 916 และเที่ยวบินที่ ทีจี 917
ทำให้สามารถขนส่งผู้โดยสาร ทั้งเที่ยวไป-กลับ  ได้ถึง 1,014 คน

จากการเพิ่มเที่ยวบินในวันที่ 1 และ 2 มีนาคม  อีกทั้งเปลี่ยนเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมทำให้การบินไทยสามารถทยอยขนส่งผู้โดยสารที่จะเดินทางไป-กลับยุโรปได้เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้มีผู้โดยสารที่ยังตกค้างอีกประมาณ 200 คน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารและตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยบินไปยุโรปตามปกติ

28 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น จากกรณีที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาศปิดน่านฟ้ากะทันหัน จากสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้ใช้เส้นทางบินอื่นที่ไม่บินผ่านน่านฟ้าปากีสถานเพื่อทำการบินไปยังยุโรป

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ ได้ขออนุญาตใช้เส้นทางบินผ่านสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่บินผ่านน่านฟ้าปากีสถาน ซึ่งในวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) บริษัทฯ จะทำการบินเที่ยวบินขาไปในเส้นทางกรุงเทพฯ - ยุโรป ดังนี้

เที่ยวบินกลางวันของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ จะทำการบินตามตารางการบินปกติ ได้แก่

-เที่ยวบินที่ ทีจี 974 เส้นทางกรุงเทพฯ - มอสโก (ล่าช้ากว่ากำหนดการบินตามตารางการบินปกติ)

-เที่ยวบินที่ ทีจี 916 เส้นทางกรุงเทพฯ - ลอนดอน

-เที่ยวบินที่ ทีจี 922 เส้นทางกรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิร์ต

-เที่ยวบินที่ ทีจี 962 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตอกโฮล์ม

เที่ยวบินกลางคืนบริษัทฯ จะทำการบินตามตารางบินปกติ ซึ่งผู้โดยสารต้องมาทำการเช็คอินในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่

-เที่ยวบินที่ ทีจี 920 เส้นทางกรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิร์ต

รวมทั้งเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางบนบัตรโดยสารเป็นวันที่ 1 มีนาคม 2562 ได้แก่

-เที่ยวบินที่ ทีจี 910 เส้นทางกรุงเทพฯ - ลอนดอน

-เที่ยวบินที่ ทีจี 924 เส้นทางกรุงเทพฯ - มิวนิก

-เที่ยวบินที่ ทีจี 930 เส้นทางกรุงเทพฯ - ปารีส

-เที่ยวบินที่ ทีจี 934 เส้นทางกรุงเทพฯ - บรัสเซลส์

-เที่ยวบินที่ ทีจี 944 เส้นทางกรุงเทพฯ - โรม

-เที่ยวบินที่ ทีจี 936 เส้นทางกรุงเทพฯ - เวียนนา

-เที่ยวบินที่ ทีจี 960 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตอกโฮล์ม

-เที่ยวบินที่ ทีจี 970 เส้นทางกรุงเทพฯ - ซูริก

-เที่ยวบินที่ ทีจี 950 เส้นทางกรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน

-เที่ยวบินที่ ทีจี 954 เส้นทางกรุงเทพฯ – ออสโล

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการบินเที่ยวบินที่ ทีจี 507 และทีจี 508 เส้นทางกรุงเทพฯ - มัสกัต ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยปรับเส้นทางบินไม่แวะการาจี และมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 345 และทีจี 346 เส้นทางกรุงเทพฯ - ละฮอร์ (ไป - กลับ) ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและดูแลผู้โดยสารตามมาตรฐานสากล โดยผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเส้นทางที่บริษัทฯ ยกเลิก บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------


การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินที่ทำการบินไปปากีสถานและเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับยุโรปทั้งหมด เนื่องจากปากีสถานประกาศปิดน่านฟ้า

27 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกเที่ยวบินที่ทำการบินไปยังปากีสถานเนื่องจากการประกาศปิดน่านฟ้าปากีสถานกะทันหันจากสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน   

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาศปิดน่านฟ้ากะทันหันจากสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ส่งผลกระทบให้การบินไทยต้องยกเลิกเที่ยวบินไปปากีสถาน และเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าปากีสถานในวันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) ดังนี้

-เที่ยวบินที่ ทีจี 341 และทีจี 342 เส้นทางกรุงเทพฯ - การาจี (ไป-กลับ)

-เที่ยวบินที่ ทีจี 345 และทีจี 346 เส้นทางกรุงเทพฯ - ละฮอร์ (ไป-กลับ)

-เที่ยวบินที่ ทีจี 349 และทีจี 350 เส้นทางกรุงเทพฯ - อิสลามาบัด (ไป-กลับ)

และเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าปากีสถานวันนี้ 3 เที่ยวบิน ดังนี้
-เที่ยวบินที่ ทีจี 916 เส้นทางกรุงเทพฯ - ลอนดอน สหราชอาณาจักร

-เที่ยวบินที่ ทีจี 974  เส้นทางกรุงเทพฯ - มอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

-เที่ยวบินที่ ทีจี 926 เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต - แฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดยเที่ยวบินดังกล่าวได้ทำการบินกลับมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้ทำการดูแลผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่ทำการบินไป - กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ - ยุโรป ทั้งหมด 11 จุดบิน ที่ผู้โดยสารต้องมาทำการเช็คอินในคืนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่
-เที่ยวบินที่ ทีจี 920 เส้นทางกรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิร์ต

รวมทั้งเที่ยวบินที่บัตรโดยสารระบุวันเดินทางเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่
-เที่ยวบินที่ ทีจี 910 เส้นทางกรุงเทพฯ - ลอนดอน

-เที่ยวบินที่ ทีจี 924 เส้นทางกรุงเทพฯ - มิวนิก

-เที่ยวบินที่ ทีจี 930 เส้นทางกรุงเทพฯ - ปารีส

-เที่ยวบินที่ ทีจี 934 เส้นทางกรุงเทพฯ - บรัสเซลส์

-เที่ยวบินที่ ทีจี 940 เส้นทางกรุงเทพฯ - มิลาน

-เที่ยวบินที่ ทีจี 936 เส้นทางกรุงเทพฯ - เวียนนา

-เที่ยวบินที่ ทีจี 960 เส้นทางกรุงเทพฯ - สต๊อกโฮล์ม

-เที่ยวบินที่ ทีจี 970 เส้นทางกรุงเทพฯ - ซูริก

-เที่ยวบินที่ ทีจี 950 เส้นทางกรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน

-เที่ยวบินที่ ทีจี 954 เส้นทางกรุงเทพฯ - ออสโล

สำหรับเที่ยวบินเส้นทางจากยุโรปเข้ากรุงเทพฯ ที่ยกเลิกทำการบินในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่
-เที่ยวบินที่ ทีจี 911 เส้นทางลอนดอน – กรุงเทพฯ

-เที่ยวบินที่ ทีจี 921 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

-เที่ยวบินที่ ทีจี 931 เส้นทางปารีส – กรุงเทพฯ

-เที่ยวบินที่ ทีจี 941 เส้นทางมิลาน – กรุงเทพฯ

-เที่ยวบินที่ ทีจี 945 เส้นทางโรม – กรุงเทพฯ

-เที่ยวบินที่ ทีจี 971 เส้นทางซูริก – กรุงเทพฯ

-เที่ยวบินที่ ทีจี 951 เส้นทางโคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

-เที่ยวบินที่ ทีจี 961 เส้นทางสต๊อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ

-เที่ยวบินที่ ทีจี 955 เส้นทางออสโล – กรุงเทพฯ

-เที่ยวบินที่ ทีจี 925 เส้นทางมิวนิก – กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนใช้เส้นทางบินอื่นที่ไม่บินผ่านน่านฟ้าปากีสถาน และอยู่ระหว่างการขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้าในเส้นทางอื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเส้นทางที่บริษัทฯ ยกเลิก บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

อนึ่ง บริษัทฯ ทำการบินไปปากีสถาน 3 จุดบิน ได้แก่ การาจี และละฮอร์ โดยทำการบินทุกวันวันละ 1 เที่ยวบิน และอิสลามาบัด ทำการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์