การบินไทยชี้แจงกรณีราคาบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ – สตอคโฮล์ม ที่จำหน่ายระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงกรณีราคาบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ – สตอกโฮล์ม ที่จำหน่ายระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นบัตรโดยสารทีระบบจำหน่ายบัตรโดยสารแสดงราคาไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บัตรโดยสารที่ซื้อในราคาดังกล่าว ไม่สามารถใช้เดินทางได้ตามเส้นทางและวันเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร และขออภัยอย่างสูงต่อผู้โดยสารทุกท่านที่ได้รับความไม่สะดวกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแจ้งแนวทางการในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 
1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงผู้โดยสารทุกท่านที่ซื้อบัตรโดยสารในวันดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารหรือตัวแทนของการบินไทยทั่วโลก ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ THAI Contact Center หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ผู้โดยสารได้ติดต่อสำรองบัตรโดยสารไว้ เพื่อดำเนินการขอรับการคืนเงินค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน

2. หากผู้โดยสารมิได้ติดต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. (เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ) บัตรโดยสารดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และบริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ท่านใช้ชำระค่าบัตรโดยสาร

3. สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสามารถตรวจสอบได้ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบัตรโดยสารในราคาที่ไม่ถูกต้อง (อาจรวมถึงค่าที่พัก แพ็กเกจทัวร์ปลายทางหรือกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าวีซ่า หรือค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศอื่นๆ) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2562 (เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ) บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องแสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามที่  customer@thaiairways.com

4. หากผู้โดยสารท่านใดประสงค์ที่จะเดินทางตามรายละเอียดที่ปรากฏบนบัตรโดยสารเดิม (วันที่ เส้นทาง ชื่อผู้โดยสาร) บริษัทฯ ขอเสนอราคาพิเศษบนชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัด เพื่อทำการสำรองที่นั่งใหม่ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรับบริการจากการบินไทย กรุณาติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารการบินไทยทั่วโลก หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 หรืออีเมล contact@service.thaiairways.com