การบินไทยผนึกตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศ ปั้นรายได้ ขับเคลื่อนเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

13 ธันวาคม 2564

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดการประชุม “THAI Networking : Discover Brand New Sky” โดยเชิญตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่มีบทบาทสำคัญทั้งในประเทศและจากทวีปยุโรป เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยสื่อต่างประเทศ โดยมี Mastercard เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ร่วมกับผู้สนับสนุนอื่นๆ ได้แก่  โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ Jim Thompson สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และ ERB โดยมี นายนนท์ กลินทะ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารการบินไทย และผู้แทนจากองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมบรรยาย สังเกตการณ์ และร่วมงาน ณ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

 

นายนนท์ กลินทะ เปิดเผยว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นกับ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยุโรป ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของการบินไทย การเชิญตัวแทนจำหน่ายและสื่อมวลชนจากยุโรปมาประเทศไทย จะช่วยสร้างความมั่นใจ ช่วยประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยว อันเป็นการสนับสนุนนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล และได้ใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความพร้อมของการบินไทย ในด้านกลยุทธ์การขาย การตลาด และรายได้ นอกจากนี้ยังได้แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของการบินไทย พร้อมทั้งนำเสนอความคืบหน้าของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯและกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์ที่สำคัญ ได้แก่

 

• การเพิ่มประสิทธิภาพการขายและหารายได้ โดยมุ่งเน้นเส้นทางบินที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างผลกำไรสูงสุด และวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเส้นทางการบินผ่านความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร Star Alliance รวมทั้งสายการบินไทยสมายล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศ

 

• ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กับการตลาด การปรับปรุงการให้บริการ โดยมุ่งเน้นแนวทางยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกจุดสัมผัสบน Customer journey

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แนะนำบริการใหม่ อาทิ สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นของสมาชิกบัตร Royal Orchid Plus การจองอาหารล่วงหน้า พร้อมระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบินอย่างครบครัน อีกทั้ง ร่วมมือกับโครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่พัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการรังสรรค์กาแฟ “Black Silk Blend” กาแฟสูตรพิเศษที่มีเอกลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัว ซึ่งจะให้บริการผู้โดยสารในชั้นธุรกิจ อันเป็นการมีส่วนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างงาน เสริมอาชีพ

 

• การปรับปรุงช่องทางการขายทั้งช่องทางผ่านตัวแทนจำหน่ายและช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกและสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยกำหนดราคาที่คุ้มค่าและยังสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆให้เรียบง่ายขึ้น

 

• มุ่งเน้นการตลาดดิจิทัล เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้า ในการเข้าถึงบริการของการบินไทยผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่สะดวกขึ้น พัฒนา content ให้มีความน่าสนใจ นำ  data มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอบริการลักษณะ personalize มากขึ้น ตลอดจนบริหารจัดการ การใช้งาน social media แต่ละ platform ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด และพร้อมปฏิบัติการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงสุด

 

การบินไทยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและสร้างการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

............