แพ็กเกจเที่ยวบินพร้อมโรงแรมสุดคุ้ม

คุ้มกว่าเมื่อจองบัตรโดยสารเครื่องบินพร้อมที่พัก 

ระบุวันเข้าพักโรงแรม (เช็คอิน-เช็คเอาท์ต้องอยู่ในช่วงวันออกเดินทางและวันเดินทางกลับ)

 

*ราคาพิเศษบัตรโดยสารรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

* หากพบปัญหาในการจอง หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-356-2888 (วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น.)