Youth Fare

สำหรับผู้โดยสารอายุ 12 - 25 ปี ตลอดการเดินทางไป-กลับ


 

วันที่จองบัตรโดยสาร 3 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562

เดินทางเฉพาะวันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562


12-25Y
จาก กรุงเทพฯ สู่ *ราคาไป-กลับรวมภาษี เริ่มต้นที่ (บาท)
ฮ่องกง  5,960
ไทเป  6,805
เซี่ยะเหมิน  8,790
เฉิงตู, คุนหมิง  7,600
โตเกียว, โอซากา, นาโกยา, ฟุกุโอกะ, ซัปโปโร  12,680
โซล, ปูซาน
 12,010
ลอนดอน, แฟรงก์เฟิร์ต, ปารีส, ซูริก, มิวนิก, เวียนนา, บรัสเซลส์, โรม, มิลาน, โคเปนเฮเกน, สตอกโฮล์ม, ออสโล, มอสโก 17,110
จาก เชียงราย/เชียงใหม่/อุบลราชธานี/อุดรธานี/
ขอนแก่น/กระบี่/สุราษฎร์ธานี/ภูเก็ต/หาดใหญ่/นราธิวาส สู่
*ราคาไป-กลับรวมภาษี เริ่มต้นที่ (บาท)
ฮ่องกง  8,960
ไทเป  10,005
เซี่ยะเหมิน  11,990
เฉิงตู, คุนหมิง  10,800
โตเกียว, โอซากา, นาโกยา, ฟุกุโอกะ, ซัปโปโร  15,780
โซล, ปูซาน
 14,710
ลอนดอน, แฟรงก์เฟิร์ต, ปารีส, ซูริก, มิวนิก, เวียนนา, บรัสเซลส์, โรม, มิลาน, โคเปนเฮเกน, สตอกโฮล์ม, ออสโล, มอสโก 19,810

เงื่อนไขบัตรโดยสาร 
เที่ยวบินที่กำหนด
เที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องของการบินไทย (TG ตามด้วยหมายเลข 3 หลัก)
เที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องของไทยสมายล์ (TG ตามด้วยหมายเลข 4 หลัก)

นาริตะ: TG676/641/643
ฮาเนดะ: TG660/683
โอซากา: TG672/623
นาโกยา: TG646/645/647
ฟุกุโอกะ: TG648/649
ซัปโปโร: TG670/671
ฮ่องกง: TG600/638/601/603
ไทเป: TG632/633
ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ
-
อายุบัตรโดยสาร
เอเชีย: 14 วัน
ยุโรป: 21 วัน
สำหรับสมาชิกรอยัลออคิดพลัสเท่านั้น
รหัสชั้นโดยสาร V, W: 25% ของไมล์สะสมปกติ
เงื่อนไขบัตรโดยสาร
1.การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง
ไม่อนุญาต
2. เปลี่ยนแปลงผู้โดยสาร
ไม่อนุญาตให้โอนบัตรโดยสารเป็นชื่อบุคคลอื่นได้
3. แก้ไขชื่อตัวสะกด (บุคคลเดียวกัน)
อนุญาตให้แก้ไขตัวสะกด โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
4. เลื่อนชั้นโดยสาร
ไม่อนุญาต
5. ยกเลิก/คืนเงิน
ไม่อนุญาต
เงื่อนไขอื่นๆ
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
- สัมภาระ 20 กิโลกรัม
- การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทาง หากพบว่าผู้โดยสารมีอายุไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
- มีค่าธรรมเนียม 8,000 บาท/บัตรโดยสาร สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุ 26 ปีในวันที่เดินทาง(ทั้งไปและกลับ)

*ราคาพิเศษบัตรโดยสารรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า