ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

โปรโมชั่นรางวัลสุดพิเศษ ใช้ไมล์ลดลง 25% สำหรับบัตรโดยสารเส้นทาง ไทย – จีน

โปรโมชั่นรางวัลสุดพิเศษ ใช้ไมล์ลดลง 25%
สำหรับบัตรโดยสารเส้นทาง ไทย – จีน

ท่านสมาชิกสามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ไมล์น้อยกว่าเดิม 25%

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ 6 จุดหมายหลักในประเทศจีน หรือจาก 6 เมืองหลักของจีนสู่กรุงเทพฯ จุดหมายยอดนิยมระดับโลก สุดยอดประสบการณ์ทางวัฒนธรรม อาหาร และการชอปปิง

 

ระหว่างกรุงเทพฯ และ: จำนวนไมล์ปกติ จำนวนไมล์ลดลง 25%
คุนหมิง 25,000 18,750
เฉิงตู, กวางเจา, เซียะเหมิน, เซี่ยงไฮ้ 35,000
26,250
ปักกิ่ง 45,000 33,750

 

สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารรางวัลติดต่อ THAI Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 356 1111 หรือสำนักงานขายบัตรโดยสารการบินไทยทั่วโลก

สำหรับการเดินทางออกจากประเทศจีนไปยังจุดหมายอื่น นอกจากกรุงเทพ การบินไทยและไทยสมายล์ให้บริการเที่ยวบินทั่วประเทศไทย โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่ thaiairways.com

 


เงื่อนไข:

-  โปรโมชั่นนี้สำหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารเส้นทาง ไป-กลับ ชั้นประหยัด บนเที่ยวบินของการบินไทย (หมายเลขเที่ยวบิน TG ตามด้วยเลข 3 หลัก) เท่านั้น ระหว่างเส้นทาง กรุงเทพฯ และ เมืองในประเทศจีนที่ระบุข้างต้น

-  โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองที่นั่งและเดินทางระหว่าง 19 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 โดยสิ้นสุดการเดินทางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

- หลังจากออกบัตรโดยสารรางวัล ไม่อนุญาตให้คืนไมล์สะสม หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบนบัตรโดยสารรางวัล และไม่สามารถใช้อภินันทนาการอัพเกรดหรือชำระเงินเพื่อเลื่อนชั้นโดยสารได้

-  การยืนยันที่นั่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างของแต่ละเที่ยวบิน

- ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้กับการเดินทางระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2562 (Blackout Period)

- การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,200 บาท