ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

บริการตรวจโควิด-19 แบบไดร์ฟทรู ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัมและบัตรทอง พร้อมผู้ติดตาม


            การบินไทย จัดตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อให้บริการแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยมุ่งเน้นด้าน Service & Hospitality ดำเนินการโดยบุคคลากรทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับทราบผลภายใน 24-48 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ) โดย รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ร่วมมือกับ บริษัท Advance National Solution (ANS) ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Drive-Thru ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ลูกค้าผู้ถือบัตรโดยสารของสายการบินไทย ไทยสมายล์ ที่ต้องการใช้ผลตรวจประกอบการเดินทาง รวมทั้ง สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัม และบัตรทอง

เกณฑ์ผู้รับบริการ
- ลูกค้าผู้ถือบัตรโดยสารของสายการบินไทย ไทยสมายล์ ที่ต้องการใช้ผลตรวจประกอบการเดินทาง
- สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัมและบัตรทอง รวมทั้ง ผู้ติดตามจำนวน 3 ท่าน สำหรับผู้ที่ต้องการมาตรวจเพื่อคัดกรอง โควิด-19 และไม่มีอาการติดเชื้อ

สถานที่ให้บริการ
หน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 บมจ.การบินไทย สำนักงานใหญ่ ให้บริการแบบ Drive Thru เปิดบริการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 – 14.00 น. และขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัมและบัตรทอง ลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยใช้หมายเลขสมาชิก (Member ID) และ PIN ล็อกอินเข้าสู่ระบบที่ thaiairways.com/rop

อัตราค่าบริการ Drive –Thru (บาทต่อท่าน)

ผู้รับบริการ

แพ็คเกจ A

 RT-PCR test

แพ็คเกจ B

RT-PCR test + Fit to Fly

แพ็คเกจ C

Antigen Test
Kit Professional use + Lab report (International)

แพ็คเกจ D

Antigen Test Kit + Certificate (Domestic)

แพ็คเกจ E

Antibody COVID-19 Test + Lab report

ลูกค้าที่ถือบัตรโดยสาร หรือจองเที่ยวบินการบินไทย/ไทยสมายล์

2,800

3,000

900

450

3,000

สมาชิกบัตรแพลทินัม / บัตรทอง และผู้ติดตาม 3 คน ต่อสมาชิก 1 ท่าน

2,660

2,860

855

400

2,850


รายละเอียด

แพ็คเกจ A : เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก โดยมีการวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการ

แพ็คเกจ B : เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก โดยมีการวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการ และได้รับใบรับรองแพทย์ Fit to Fly เหมาะสำหรับผู้ที่จะต้องใช้ผลตรวจและใบรับรองแพทย์ในการเดินทางไปต่างประเทศที่ต้องใช้ผลตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR

แพ็คเกจ C : เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ หรือ หลังโพรงจมูกเพื่อหาเชื้อเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ สามารถตรวจได้สะดวกและทราบผลได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ผลตรวจ และ Lab report เพื่อเดินทางไปยังประเทศที่ใช้ผลตรวจ COVID-19 แบบ Antigen Test*

แพ็คเกจ D : เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ หรือ หลังโพรงจมูกเพื่อหาเชื้อเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ สามารถตรวจได้สะดวกและทราบผลได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ผลตรวจแบบ Antigen Test Kit เพื่อเดินทางภายในประเทศ*

แพ็คเกจ E : เป็นการตรวจหาเพื่อบอกความสามารถของภูมิต้านทานหลังจากติดเชื้อ หรือหลังจากรับวัคซีนป้องกัน COVID-19


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันเข้ารับบริการ จำกัดจำนวนผู้รับบริการ วันละ 200 คิว ต่อวัน

2. หลังจากได้รับการยืนยันนัดหมายการเข้ารับบริการ ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของ บริษัท Advance National Solution ภายในเวลาที่กำหนด

3. ราคาค่าบริการนี้ใช้ได้สำหรับการเข้ารับบริการในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 และขึ้นอยู่กับรายการที่ท่านเลือกรับบริการ โดยรวม ค่าบริการ และค่าแพทย์ ยกเว้นค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติม

4. ผู้รับบริการจะได้รับผลการตรวจภายใน 24-48 ชม. (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ) และสามารถรับผลตรวจ และ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ได้ทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับบริการ

5. ผู้เข้ารับบริการต้องตรวจสอบมาตรการคัดกรองต่างๆของแต่ละประเทศ หรือ จังหวัด ที่ท่านจะเดินทางก่อนการลงทะเบียนและเลือกวันนัดหมาย
- สําหรับการเดินทางในประเทศ กรุณาตรวจสอบที่ https://www.caat.or.th/th/archives/60307
- สําหรับการเดินทางต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์ของสถานทูตประเทศที่ท่านจะเดินทางไป หรือ https://www.iatatravelcentre.com/world.php

6. กรณีที่ท่านมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ โควิด-19 หรือมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ประวัติมีไข้ วัดอุณหภูมิร่างกายได้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไอบ่อย มีอาการเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจติดขัด ท่านไม่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ Drive Thru ได้ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสมต่อไป

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา และ การคืนเงินในทุกกรณี

ทั้งนี้ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ จัดตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Drive-thru นี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผู้ถือบัตรโดยสารการบินไทยและไทยสมายล์ รวมถึงสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัม และบัตรทอง อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ตรวจสอบมาตรการและกฎเกณฑ์ต่างๆของจุดหมายปลายทางที่ท่านจะเดินทางด้วยตัวท่านเองข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 กันยายน 2564