ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

บินชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ แบบสุดคุ้ม ไปกับข้อเสนอพิเศษ Cash + Miles

 
ไมล์สะสมของท่านจะเพิ่มความคุ้มค่ายิ่งขึ้นถึง 50% เมื่อใช้ชำระค่าบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ร่วมกับการชำระเงิน

สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารออนไลน์ผ่าน thaiairways.com ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 สำหรับเส้นทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดดังต่อไปนี้

ญี่ปุ่น: โตเกียว โอซากา นาโกยา ซัปโปโร                                                                     
จีน: ปักกิ่ง เฉินตู คุนหมิง เซี่ยงไฮ้ เซี่ยเหมิน ฮ่องกง ไต้หวัน
เกาหลี: โซล                                            
มาเลเซีย: กัวลาลัมเปอร์                                          
กัมพูชา: พนมเปญ                                                                                                      
ลาว: เวียงจันทน์
เวียดนาม: ฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้                                                                                    
พม่า: ย่างกุ้ง

ตัวอย่างเช่น การเดินทางไป-กลับระหว่างกรุงเทพฯ-ฮ่องกง ต่อท่านในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์* 
ข้อเสนอพิเศษ Cash + Miles: ใช้ไมล์สะสม 40,000 ไมล์ ร่วมกับการชำระเงิน 13,810 บาท
Cash + Miles อัตราปกติ: ใช้ไมล์สะสม 40,000 ไมล์ ร่วมกับการชำระเงิน 18,210 บาท


ตัวอย่างการใช้ข้อเสนอพิเศษ Cash+Miles ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์

จุดหมายปลายทาง (ไป-กลับ)

จำนวนไมล์ที่ใช้

จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง  v.v.

40,000

13,810

กรุงเทพฯ-ซัปโปโร  v.v.

70,000

43,985

กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ)  v.v.

70,000

41,940

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง  v.v.

70,000

19,510

*ตัวอย่างที่แสดงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น ราคาบัตรโดยสารที่ท่านชำระขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสารและจำนวนไมล์ที่ท่านใช้

คุ้มสองต่อกับการรับไมล์สะสมในบัญชี รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน

คลิกที่นี่  เพื่อสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารออนไลน์ตั้งแต่วันนี้!  ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ภายใน 30 กันยายน 2562

สำหรับการเดินทางชั้นประหยัด ในเส้นทางทั่วโลกของการบินไทย โดยใช้ข้อเสนอพิเศษ Cash + Miles คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกรอกรายละเอียดการสำรองที่นั่งแล้ว คลิกที่ไอคอน Cash + Miles ที่หน้าชำระเงินและเข้าสู่ระบบบัญชีสะสมไมล์ เลือกจำนวนไมล์ที่ท่านต้องการชำระเพียงบางส่วน จากนั้นในส่วนของการชำระเงินจำนวนเงินจะถูกคำนวณใหม่โดยท่านสามารถชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตและไมล์จะถูกหักจากบัญชีสะสมไมล์ของท่าน**

** ข้อเสนอพิเศษ Cash + Miles นี้ สามารถใช้ได้กับหมายเลขเที่ยวบิน TG ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้กับผู้โดยสารแต่ละท่านโดยหักไมล์เพียงบัญชีเดียวสำหรับหนึ่งการสำรองที่นั่ง เที่ยวบินที่ใช้ข้อเสนอพิเศษนี้จะต้องเริ่มต้นเดินทางภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 สำหรับการเดินทางในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ เส้นทางอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรโมชั่นข้างต้น จะใช้อัตราคำนวณ Cash + Miles ปกติ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารออนไลน์สำหรับโปรโมชั่นนี้สามารถสำรองที่นั่งผ่าน PC, laptop หรือ tablet เท่านั้น