ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

แลกรางวัลห้องพักประหยัดไมล์ 20% พร้อมรับสิทธิพิเศษที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต

พักผ่อนและใช้ช่วงเวลาอันแสนล้ำค่าของท่านกับครอบครัว เพื่อน ๆ หรือคนพิเศษ ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต โดยใช้รางวัลห้องพักอัตราลดพิเศษจาก 15,000 ไมล์ เหลือเพียง 12,000 ไมล์ ต่อคืน พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับการเข้าพักกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตที่ร่วมรายการภายในช่วงเวลาที่กำหนด


ระยะเวลาแลกรางวัล: ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563
ระยะเวลาเข้าพัก: ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2563

*บัตรกำนัลห้องพัก (hotel eVoucher) มีอายุ 60 วันนับจากวันแลกรางวัล


สิทธิพิเศษสำหรับโปรโมชั่นนี้:

• อภินันทนาการอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่าน
• รางวัลบัตรกำนัลนี้รวมค่าภาษีและค่าบริการแล้ว

โปรโมชั่นนี้สำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้
-    โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 032 520 009
-    โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 038 425 611-9
-    โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 076 362 999
-    โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 053 999 999

กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าที่ reservations@dusit.com หรือติดต่อแผนกสำรองห้องพักของทางโรงแรมโดยตรง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1.    เมื่อทำการแลกรางวัลเรียบร้อยแล้ว รอยัล ออร์คิด พลัส จะทำการหักไมล์สะสมจากบัญชีสมาชิก และจัดส่งรายละเอียดยืนยันการแลกรางวัลให้สมาชิกทางอีเมล์ พร้อมรางวัล eVoucher บัตรกำนัลห้องพัก 
2.    โปรโมชั่นการแลกรางวัลนี้มีระยะเวลาการแลกรางวัลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563 และระยะเวลาการเข้าพักตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2563
3.    สมาชิกไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมหรือยกเลิกรางวัลหลังจากทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.    การสำรองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างเท่านั้น
5.    การแลกห้องพักในอัตราพิเศษ 12,000 ไมล์ สำหรับ 4 โรงแรมที่ร่วมรายการดังนี้ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, โรงแรมดุสิตธานี พัทยา, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
6.         รางวัล eVoucher บัตรกำนัลห้องพักนี้จะมีอายุเพียง 60 วัน นับจากวันที่แลกรางวัล
7.    สมาชิกต้องแสดง รางวัล eVoucher บัตรกำนัลห้องพักและบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ในวันเข้าพัก
8.    เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการสำรองห้องพัก ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม
9.    เงื่อนไขการแลกรางวัลเป็นไปตามที่ รอยัล ออร์คิด พลัส กำหนด