ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

เก็บตัว เก็บไมล์ ช่วยชาติกับการบินไทย

การบินไทย สนับสนุนนโยบายรัฐบาลร่วมสู้ COVID-19 รณรงค์ให้คนไทยอยู่บ้านหยุดเชื้อไวรัสกับแคมเปญ “เก็บตัว เก็บไมล์ ช่วยชาติ กับการบินไทย” (THAI Stay Home Miles Exchange) ผ่านแอปพลิเคชัน THAI Stay Home Miles Exchange โดยมอบไมล์สะสมรวมทั้งสิ้น 1,000,000 ไมล์ ตลอดโครงการให้กับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ผู้เข้าร่วมแคมเปญนี้ ทั้งหมด

โดย ที่สมาชิกทำการเช็คอินระบุพิกัดในประเทศไทยที่ต้องการเก็บตัว โดยการอยู่บ้านหรืออยู่ภายในรัศมี 100 เมตร จากพิกัดที่ระบุไว้ทุก ๆ 4 ชั่วโมง จะได้รับไมล์สะสม 1 ไมล์ ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ หรือจนกว่าไมล์สะสมที่มอบให้จะหมด

ขั้นตอนการเข้าร่วมแคมเปญ

 1.    ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน THAI Stay Home Miles Exchange ได้ที่
        Bit.ly/THAIStayHomeApp ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 สำหรับผู้ใช้ระบบ Anroid หรือ
        ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 สำหรับผู้ใช้ระบบ iOS

 2.    กดปุ่ม “เริ่ม” ที่หน้าแรกของแอปและเปิดระบบติดตามตำแหน่ง

 3.    ค้นหาตำแหน่งของบ้านหรือสถานที่ที่ต้องการเก็บตัว หากระบุตำแหน่งแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้

 4.    กดยืนยันเพื่อเริ่มสะสมไมล์ โดยที่ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อออกนอกรัศมี 100 เมตร จากตำแหน่งเก็บตัวที่ระบุไว้ และระบบจะหยุดนับไมล์ทันทีเมื่อออกนอกรัศมี

 5.    ระยะเวลาของแคมเปญสิ้นสุดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้ใช้ Android และสิ้นสุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้ใช้ iOS หรือเมื่อจำนวนไมล์สะสม ที่มอบให้หมด

 6.    เมื่อสิ้นสุดแคมเปญหรือจำนวนไมล์ที่กำหนดไว้หมดลง ให้สมาชิกกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และหมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ให้ตรงกับในข้อมูลสมาชิก และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือ e-mail address ผ่านทางแอปพลิเคชันภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ใช้ระบบ Android หรือภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ใช้ระบบ iOS

 7.    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญ ระบบจะโอนไมล์สะสมเข้าสู่บัญชีสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชัน คลิกที่นี่

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงขั้นตอนง่าย ๆ คลิกที่นี่

ช่องทางการติดต่อสอบถาม: คลิกที่ https://lin.ee/4Mvea5UJo หรือสแกน QR Code ด้านล่างเงื่อนไขและข้อกำหนด

1.     ของรางวัลแคมเปญ “เก็บตัว เก็บไมล์ ช่วยชาติ กับการบินไทย” ประกอบด้วย ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000,000 ไมล์ สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมแคมเปญทุกท่านตลอดแคมเปญ
        โดยแบ่งเป็น
        - มอบให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญที่ใช้ระบบ  Android 500,000 ไมล์ และ
        - มอบให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญที่ใช้ระบบ iOS 500,000 ไมล์  

2.     ระยะเวลาแคมเปญ
        - ระบบ Android
          เริ่มสะสมไมล์ได้ตั้งแต่ 24 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจำนวนไมล์สะสมที่มอบให้จะหมด
        - ระบบ iOS
          เริ่มสะสมไมล์ได้ตั้งแต่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจำนวนไมล์สะสมที่มอบให้จะหมด

3.     สมาชิกสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 อุปกรณ์ เพื่อสะสมไมล์ลงในบัญชี รอยัล ออร์คิด พลัส ของตนเอง ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับไมล์สะสมให้ผู้อื่น และสมาชิกต้องเป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

4.     ผู้เข้าร่วมแคมเปญ ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน THAI Stay Home Miles Exchange แล้วเช็คอินพร้อมระบุตำแหน่งพิกัดที่จะเก็บตัวตลอดการเข้าร่วมแคมเปญ โดยทุก 4 ชั่วโมง ที่เก็บตัวในรัศมี 100 เมตร ของพิกัดที่ระบุไว้ จะได้รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จำนวน 1 ไมล์ ไมล์สะสมที่ได้รับไม่สามารถนำมาใช้ปรับเลื่อนหรือรักษาสถานภาพสมาชิก

5.     ผู้ได้รับไมล์สะสมจะต้องกรอกชื่อ-นามสกุลและหมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ที่ถูกต้องผ่านทางแอปพลิเคชัน THAI Stay Home Miles Exchange ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ใช้ระบบ Android หรือ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ใช้ระบบ iOS มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับไมล์สะสม

6.     หากข้อมูลชื่อ-นามสกุล และหมายเลขสมาชิกไม่ตรงกับที่ระบุบนบัตรสมาชิกหรือในระบบบัญชีสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บันทึกไมล์สะสม

7.     ไมล์สะสมจะถูกบันทึกเข้าบัญชี รอยัล ออร์คิด พลัส ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และไม่สามารถแลกเปลี่ยนไมล์สะสมเป็นเงินสดได้

8.     กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ การตัดสินชี้ขาดของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้กกี้และความเป็นส่วนตัว คลิกที่นี่