ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

ประหยัดไมล์มากกว่า 30% เมื่อแลกบัตรโดยสารรางวัลเดินทางภายในประเทศไทย

 

ประหยัดไมล์กว่าเดิมเมื่อแลกบัตรโดยสารรางวัลภายในประเทศไทย

คุ้มค่ามากขึ้นเมื่อท่านเดินทางระหว่างสัปดาห์ (วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี) ไปกับการบินไทยและไทยสมายล์เส้นทางภายในประเทศไทยทั้ง 14 จุดหมาย

เริ่มต้นเพียง 5,000 ไมล์ ต่อเที่ยวบิน สำหรับการแลกรางวัลชั้นประหยัด

 

ไป / กลับ

จำนวนไมล์ที่ใช้ (เที่ยวเดียว)

 

ระหว่างกรุงเทพฯ และ:

เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน

 

นครพนม, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, อุดรธานี

 

ภูเก็ต, กระบี่, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, นราธิวาส,

นครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

5,000

 

นครศรีธรรมราช อุดรธานี  

 

6,000


ระหว่างเชียงใหม่และ:

นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต

 

 

 

9,000

 

** สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารออนไลน์ เพียงเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน หรือติดต่อแลกรางวัลได้ที่สำนักงานการบินไทยทุกสาขา หรือ โทร +66 0 2 356 1111 ระยะเวลาสำรองที่นั่งและเดินทางสิ้นสุดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564


เงื่อนไข:
1. โปรโมชันนี้ใช้ได้กับหมายเลขเที่ยวบิน TG ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก ทำการบินด้วยการบินไทย หรือ หมายเลขเที่ยวบิน TG ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก ทำการบินด้วยสายการบินไทยสมายล์
2. ไม่อนุญาตให้มีการคืนไมล์ เปลี่ยนเส้นทาง ออกบัตรโดยสารใหม่ หรืออัพเกรดชั้นโดยสาร ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ระยะเวลาสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารระหว่าง 26 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 สำหรับเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และ น่าน / นครพนม, เส้นทางระหว่างนครศรีธรรมราชและอุดรธานี และเส้นทางระหว่างเชียงใหม่และนครศรีธรรมราช / ภูเก็ต จะสามารถเริ่มแลกรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป การเดินทางจะต้องสิ้นสุดภายใน 31 มีนาคม 2564
4. การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางสามารถทำได้ภายในอายุบัตรโดยสารโดยเสียค่าธรรมเนียม 32 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1,000 บาท ต่อครั้ง ต่อบัตรโดยสาร
5. โปรโมชันนี้ใช้ได้กับการเดินทางชั้นประหยัด (รหัสชั้นโดยสาร X) ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี เท่านั้น
6. การยืนยันเที่ยวบินขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง มีบางช่วงเวลาที่ไม่เปิดให้เดินทาง ได้แก่ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 / 19 พฤศจิกายน 2563 / 7-10 ธันวาคม 2563 / 25 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564