OM FÖRETAGET

 

Om företaget

Thai Airways International Public Co,.ltd är ett nationellt företag underordnat transportministeriet. Bolaget är publikt och noterat på den thailändska börsen sedan 1991, och med finansministeriet som huvudägare med mer än 50 % av aktierna.

Vi driver den flygbolagsverksamhet som transporterar passagerare, gods, paket och post med flyg via thailändska storstäder till viktiga städer runt om i världen.  Från reguljära flygningar till charterflygningar och genom våra samarbetsallianser med Suvarnabhumi Airport som huvudflygplats för samtliga flygrutter.

 

Förutom flygbolagsverksamheten, som är vår huvudsakliga verksamhet, driver vi annan relaterad verksamhet och stödjer vår flygfrakt både inom affärsenhetsmodellen och joint venture-modellen med följande tjänster:


▪    Passagerarservice, produktservice, förberedelser före och efterbearbetning efter flygningarna
▪    Dryckes- och måltidsservice ombord på flygningarna
▪    Flygplansunderhåll
▪    Flygadministration
▪    Taxfree-varor och souvenirer
▪    Reseservice och support
▪    Utbildning av kabinpersonal (joint venture)
▪    Arbetskraftsleverantör (joint venture)
▪    Påfyllning av flygplansbränsle (joint venture)
▪    Reservation och bokning av sittplatser (joint venture) 
 
Våra huvudsakliga intäkter kommer från passagerar- och godstransport med en andel av 95 %. Övriga 5 % kommer från andra stödföretag.

 

Vision, värde och uppdrag

Som nationellt flygbolag meddelar vi vår vision till allmänheten och använder den som riktlinje för att samtliga enheter ska uppnå samma mål; ”Förstahandsvalet när det gäller flyg med en touch av THAI”. Vi fokuserar på att bygga gemensamt värde för att öka huvudvärdet, t.ex. genom att fokusera på att bygga kundnöjdhet, verksamhet med effektivt kapital och effektiv budget för att stödja de förändrade förutsättningarna inom affärsverksamheten och för att skapa ett ansvar och samarbete med balans. Vi meddelar vårt uppdrag för att visa vår målmedvetenhet och ber alla våra samarbetspartners att göra följande:


▪    Serva en helhetsflygfrakt för inrikes och internationella marknader samtidigt som fokus ligger på standard, säkerhet, bekvämlighet och service som speglar Thais identitet när det gäller att leverera värdefulla och pålitliga produkter tillsammans med stärkta intryck och goda kundrelationer.
▪    Sköta verksamheten enligt internationella standarder för att skapa hållbar tillväxt till organisationen och skapa hög avkastning för aktieägarna.
▪    Skapa en stark företagskultur när det gäller lärande, inse hur viktiga kunderna är och stärka kompetens, färdighet och ansvar tillsammans med att utöka organisationens relation med de anställda för att få ut det bästa ur samtlig arbetskraft.
▪    Hjälpa, stärka och ge tillbaka till samhälle och miljö som ett nationellt flygbolag.

 

Övervakningsstruktur

För att följa Thailandsbörsens regler som publikt bolag delar vi in strukturen i två delar som innehåller;
1. Bolagskommitté
2. Bolagets förvaltningsavdelning


Bolagskommittén
Tar i betraktande och ger råd när det gäller viktiga faktorer avseende verksamhetens drift. Har en nyckelroll när det gäller att övervaka förvaltningsavdelningen så att de följer alla bolagspolicyer och ramar genom att utse kommittéer som hjälper till med att i detalj studera och kontrollera alla särskilda arbeten och tillse att allting följer goda kontrollprinciper innehållande;
1. Revisionskommitté
2. Oberoende kommitté
3. Företagsstyrningskommitté
4. Nominerings-, ersättnings- och personalutvecklingskommitté
5. Kommitté för företagets sociala ansvar
6. Verkställande direktörens resultatutvärderingskommitté
7. Riskhanteringskommitté
8. Verkställande förvaltningskommitté
9. Lagkommitté

Bolagets förvaltningsavdelning
Har delat förvaltningsstrukturen i två delar efter arbetstyp och tjänst för att skapa driftflexibilitet genom direktrapportering till verkställande direktören innehållande;
1. Flygbolagsverksamheten som en huvudsaklig verksamhet som transporterar passagerare och gods, innehållande fem olika grenar som är handel, strategi- och verksamhetsutveckling, finansiering och redovisning, personal- och verksamhetsaktiviteter och produkter och tjänster, tillsammans med två driftenheter som är drift och den tekniska delen.

2. Verksamheterna som stödjer flygbolaget drivs i en verksamhetsenhet bestående av fyra affärsenheter, vilka är produkthandel och post, flygbolagskök, Thai Smile samt markenheten.

 

Vår personal

Vi har både fast anställda och utlokaliserade beroende på varje enhetsuppgift. Vi har även personalfördelning och tillsvidareanställer personal på varje flygdestination enligt varje lands villkor och förordningar. När det gäller vissa uppgifter anlitar vi en agent som utför arbetet istället för våra medarbetare, genom ett leveransavtal för produkter och tjänster enligt bolagets standard.

För vissa tjänster som kräver specifik kompetens och expertis har vi ett utvecklingssystem för att höja kunskapsnivån, och även kunna hitta ersättare om det behövs, via ett utbildningscenter som ansvarar för att planera och fastställa kursplaner.

 

Förfarande vid produktleverans

Vi använder flygplan som främsta medel för att transportera passagerare och gods genom att investera för att köpa egna plan och transportera passagerare via samarbetspartnernas flygplan.  Vi har vår egen underhållsservice innan leverans för att höja förtroendet för vår service och hålla standardservicenivån och helhetsservicen före, under och efter flygningarna för en varaktig, bekväm och omärkbar service. Vi använder teknik- och kommunikationsnätverk för att förbinda alla tjänster överallt, så att kunder och personal kan hålla sig uppdaterade med all information som ges.