RESEINFORMATION

Håll dig i form med THAI

Medicinska undersökningar före resan

Internationella passagerare rekommenderas att göra en läkarundersökning före resan och rådgöra med läkare om vaccinationer, samt vidta säkerhetsåtgärder och informera sig om den aktuella situationen på resmålet före och under resan.

 

 

Under resan

Flygresor kan ge fysiska och psykiska effekter: stress, uppsvälld buk, ont i öronen, nästäppa, svullna ben, värk i kroppen, åksjuka, jetlag, och i sällsynta fall blodpropp.

 

Några rekommendationer för att hålla dig i form under flygningen:

 • Undvik tunga måltider före och under flygningen
 • Andas djupt, slappna av eftersom stress ökar magsyran och ger obehagskänsla i magen
 • Förhindra uttorkning genom att dricka vatten eller fruktjuice under flygningen; undvik alkohol och drycker med koffein eftersom de är vätskedrivande
 • Använd fuktkräm för att förhindra att huden torkar ut
 • Bär löst sittande kläder, ta av dig skorna och rör på dig i kabinen
 • Stretcha och rör på kroppen enligt rekommendationerna för övningar ombord på flygningar
 • Rådfråga din läkare om lämplig behandling för att förhindra åksjuka; vid turbulens ska du fästa blicken på ett föremål som inte rör sig
 • Tvätta händerna regelbundet

 

Diabetiker med god kontroll över sjukdomen kan resa genom att justera sina behandlings- och mattider till de särskilda tidszonerna. Patienter med insulin bör informera flygbolaget före avresa och bära med sig ett läkarintyg (på engelska) för att ta med sig sprutor och nålar ombord.

 

Några hälsofaror som orsakas av tryckförändringar under flygningar:

• Öroninflammation och bihåleinflammation

 • Passagerare med allergisk snuva eller kronisk bihåleinflammation är mer benägna att få problem med öron och bihålor beroende på den låga luftfuktigheten i kabinen, och förändringar i kabintrycket under lyft och landning förvärrar nästäppa. Örontrumpeten har en tendens att kollapsa i mellanörat, särskilt under landning, vilket leder till det karaktäristiska ”knäpp”-ljudet, svårigheter att höra och smärta. För att undvika lock för öronen:
 • Håll vätskebalansen och drick mycket under flygningen
 • Använd avsvällande nässprej, vanligt koksaltsprej eller annat avsvällande 30 minuter före avresa för att förhindra att näsans slemhinnor svullnar
 • För att förhindra lock för öronen kan du svälja ofta, tugga eller tryckutjämna försiktigt (håll för näsan och skapa tryck med stängd mun till dess det knäpper i öronen)

• Jetlag

Transmeridianflygningar över flera tidszoner på långdistansrutter kan förorsaka sömnsvårigheter som uppstår på grund av att den biologiska klockan och dygnsrytmen rubbas. De viktigaste symptomen är sömnsvårigheter, trötthet, yrsel, förstoppning och minskad mental och/eller fysisk prestationsförmåga. Äldre passagerare, passagerare som reser med nattflyg och österut förefaller känsligare för jetlag. För att komma i fas med den biologiska klockan igen kan du använda några trick:

 • Undvik att dricka alkohol och drycker med koffein
 • Melatonin eller korttidsverkande hypnos kan användas (melatonin är kontraindikerat hos barn, personer som tar warfarin eller de som har epilepsi)
 • Gå till sängs en timme tidigare och vakna en timme tidigare tre dagar före resa österut och senare vid resa västerut
 • Att vara ute i dagsljus på det nya resmålet hjälper till att anpassa kroppen

• Blodpropp (djup ventrombos)

Det så kallade ”ekonomiklassyndromet” är ett tillstånd där blodproppen utvecklas i de djupa venerna på grund av långdistansflygningar, förändringar i kabinluften (till exempel minskad luftfuktighet och syrebrist), orörlighet och uttorkning. En farlig konsekvens är att blodpropp kan leda till lungemboli. Symptom på blodpropp kan komma sent, efter flygningar, och märks genom värk och ömhet i vaden, svullna vader eller anklar, lätt feber eller att du mår dåli

 

Personer med följande riskfaktorer bör vara medvetna om blodpropp :

 • Personer över 40 år
 • Tidigare historia med blodpropp
 • Nyligen genomgått operation, särskilt i mage, bäcken eller ben
 • Långvarig orörlighet
 • Koaguleringsproblem eller ökad blodviskositet
 • Gravid eller nyförlöst
 • Cancer
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Östrogenbehandling eller p-piller
 • Cigarettrökare
 • Åderbråck
 • Fetma

Säkerhetsåtgärder för att undvika blodpropp :

 • Bär löst sittande och bekväma kläder
 • Bär stödstrumpor
 • Håll koll på vätskebalansen och drick mycket vatten
 • Lämna utrymmet under sätet framför dig fritt så att du kan röra benen
 • Gå ofta i kabinen
 • Träna enligt rekommendationerna i flygplanet
 • Högriskpassagerare bör rådfråga sin läkare före resan om förebyggande åtgärder (såsom heparin med låg molekylvikt eller aspirin)

Medicinsk assistans ombord

TG har som alla andra flygbolag vissa möjligheter till medicinsk vård ombord. Kabinpersonalen utbildas väl och regelbundet i första hjälpen och hjärt- och lungräddning, och de kan också be om hjälp av läkare ombord. Tillgänglig medicinsk utrustning omfattar:

 • Första hjälpen-lådor (för användning av kabinpersonalen)
 • Medicinlådor (en vit och en svart) finns tillgängliga för läkare ombord eller för användning med defibrillator
 • Automatisk extern defibrillator (AED)
 • Rullstol (för långdistansflygningar)

 

The online jsBeautifier program can organize your JavaScript code, even if it is unreadable.

För din säkerhet

Var försiktig med varma drycker

Under flygningen erbjuder kabinpersonalen varma drycker till passagerarna. För att förhindra brännskador från varma drycker vill vi att passagerarna:

-  När en kaffe-/tekopp placeras på brickan, väntar tills flygvärdinnan har hällt färdigt den varma drycken och därefter lyfter kaffe-/tekoppen försiktigt.

-  Om inte brickan används häller flygvärdinnan den varma drycken i en kaffe-/tekopp som passageraren håller med ett handtag. Vänta tills hon eller han har hällt färdigt innan du tar tillbaka koppen, annars kan varm dryck spillas ut och eventuellt orsaka skada.

 

Ligga på golvet i kabinen

Passagerarsätena ombord på samtliga THAI-flygplan har utformats, i enlighet med standardbestämmelser för luftfart, för att vara väl avpassade, bekväma och säkra. Vissa passagerare kan särskilt under långdistansflygningar föredra att ändra sin position genom att ligga på golvet vid sittplatserna i kabinen, men detta kan utgöra ett hot mot deras säkerhet. Trots ett rent och fint golv kan små dammpartiklar i mattan orsaka allergiska symptom, och även påverka andningsvägarna. Dessutom kan inte syret ombord cirkulera ordentligt och tillräckligt nere på golvet, vilket orsakar svårigheter att andas, och när passageraren reser sig upp kan denne känna sig yr. Viktigast är dock att när man ligger på golvet kan kontakt med sätenas och golvets metalldelar orsaka allvarlig skada, särskilt vid turbulens.

Passagerare med medicinska tillstånd som reser med flyg

Sjuka passagerare är känsliga för mindre förändringar och därför är konsultation av läkare före resa nödvändig för att minimera hälsoriskerna. Mediciner ska förvaras i handbagaget. Resenärer med metallprotes, hjärtpacemaker, intern defibrillator eller de som måste bära medicinsk utrustning ombord ska resa med läkarintyg.
 
Funktionshindrade passagerare som behöver assistans under flygningen måste resa med sällskap och ansvarar för att meddela Thai Airways i förväg så att särskilda arrangemang kan göras av kabinpersonalen.

Passagerare med medicinska tillstånd som inte behandlas och stabiliseras, eller passagerare med tillstånd som kan förvärras under flygningen ska ha godkännande från läkare innan bokning av flyg sker. Ett MEDIF (medicinskt informationsformulär) ska fyllas i av behandlande läkare för att infomera om detaljerna angående det medicinska tillståndet, och om utrustning såsom syrgas, rullstol eller bår behövs. Bolaget har rätt att vägra, försena eller begära ändrade reseförhållanden. Resa med flygplan är endast tillåtet för behandlade och stabiliserade patienter.

 

• Patient med hjärt-/kärl- och lungsjukdomar

Säkerställ tillräcklig mängd med hjärtmedicin för hela resan, inklusive sublingualt nitroglycerin, och förvara medicinen i handbagaget. Förvara en separat förteckning över dina mediciner, inklusive doseringsintervall och tablettstorlek, för den händelse medicinen skulle tappas bort. Begränsa onödig rörelse, särskilt under flygning. Följande tillstånd är inte säkra för resa med flyg:

 • Bröstsmärtor som kommer och går - Den som nyligen haft hjärtinfarkt och hjärtsvikt bör inte flyga förrän tidigast sex veckor har gått och de kan utföra normala aktiviteter utan bröstsmärtor.
 • Den som genomgått en bypassoperation av kranskärl och/eller andra bröstoperationer bör vänta tills luften resorberats i minst två veckor innan de flyger. Eftersom luften kortvarigt införs i bröstkorgen finns det risk för barotrauma (tryckskillnadsskada) vid sjunkande lufttryck.
 • Okontrollerad hjärtsvikt
 • Obehandlat högt blodtryck med systoliskt tryck högre än 160 mmHg. Det finns inga kontraindikationer mot att flyga för patienter med högt blodtryck så länge det är under skälig kontroll. Sådana patienter bör påminnas om att ha med sig sina mediciner ombord.
 • Obehandlad arytmi (hjärtrytmen måste vara kontrollerad och behandlas med antikoagulerande medel)
 • Dekompenserade klaffsjukdomar
 • Dykning mindre än 24 timmar före eller dykarsjuka (tryckfallssjuka)
 • Obehandlad eller okontrollerad lungkollaps
 • Odränerad vätskeutgjutning i lungsäcken
 • Astma, flygresor är kontraindikerade för personer med labil eller allvarlig astma, eller med astma som nyligen krävt sjukhusvistelse. För personer med mindre allvarlig astma och som är i form för att flyga är det ett oavvisligt krav att de påminns om att de ska ha nödvändiga mediciner, särskilt inhalatorer för snabb symptomlindring, i handbagaget
 • KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) Patienter med kronisk bronkit, interstitiell lungsjukdom och emfysem är mottagliga för betydande syrebrist, beroende på deras PaO2-utgångsvärde. Bedömningskriterier för dessa patienter före flygning; patientens förmåga att gå 50 meter eller gå i trappor utan att bli andfådd eller få andnöd
 • Okontrollerad andningssvikt
 • Patient som andas med mekanisk hjälp eller med instabilt tillstånd för resan
 • Aktiv lunginfektion
 • Neuromuskulära sjukdomar med hypoventilering och som kräver mekanisk andning
 • Lungtuberkolos särskilt hos personer med immunbristsjukdomar som behandlats i mindre än två veckor
 • Thoraxkirurgi för mindre än tre veckor sedan
 • Särskild försiktighet för patienter med trakeotomi på grund av låg luftfuktighet i kabinen

 

• Mag- och tarmsjukdomar :

Passagerare kan uppleva obehag i magen på grund av att gaserna i magen utvidgas.

 • Patienter som har genomgått mag-/bukoperation där håliga inälvor sytts riskerar att perforera dessa eller få blödningar på grund av att gaserna i magen expanderar vid hög höjd. Man bör avråda från flygresor två veckor efter samtliga kirurgiska ingrepp som genomförts i mage/buk.
 • Patienter med kolostomi löper inte någon ökad risk vid flygresor även om expanderade inälvor kan öka avföringsmängden. Vi rekommenderar att en stor kolostomipåse används. Det kan bli nödvändigt att byta mindre påsar oftare och därför bör extrapåsar finnas med i handbagaget.
 • Patienter med tarmvred eller med blödande magsår eller esofagusvaricer. Flygning kan tillåtas vid blödning om det finns endoskopiska bevis på läkning eller att man väntar i tre veckor och hemoblobinnivån är högre än 10 g/dl.
 • Allvarlig gastroenterit (mag-/tarmkatarr) med uttorkning.
 • Patienter som har genomgått mag- eller tarmoperationer de senaste sju dagarna.
 • Patienter som har genomgått koloskopi under de senaste 24 timmarna.

 

• Blodpropp (djup ventrombos):

Passagerare riskerar att utveckla ekonomiklassyndromet på grund av trånga sittplatser, inaktivitet, orörlighet under längre tid, tömning av kroppsvätskor som orsakar ökad blodviskositet, dålig blodcirkulation och svullna fötter och ben, vilket leder till att blodpropp bildas i de djupa venerna. För att minska risken under resan rekommenderar vi att du har på dig bekväma skor eller tar av dig skorna, tränar vaderna, rör på dig, stretchar armar och ben varannan timme, går runt i kabinen, undviker sömntabletter, dricker ordentligt och undviker överdrivet alkoholintag.

• Andra medicinska problem

 • Oftalmologiska tillstånd som näthinneavlossning mindre än tre veckor före resa, akut glaukom (starr) eller nyligen genomgått operationer (under den senaste månaden), nyligen genomgått kataraktkirurgi, oläkt keratit, ögonkirurgi under de senaste tre månaderna
 • Akut bihåleinflammation eller akut öroninflammation
 • Öronkirurgi under de senaste tre månaderna
 • Allvarlig blodbrist med hemoglobinvärde på mindre än 10 g/dl. Vid låga syrenivåer i kabinen kan passagerarna under flygningen uppleva yrsel eller till och med lätt medvetslöshet och hemoglobinnivå på mindre än 8,5 är kontraindikerat för flygning
 • Sjukdomar som kräver medicinsk utrustning som är förbjuden enligt flygbolagsbestämmelserna
 • Smittsamma sjukdomar: vattkoppor, mässling, påssjuka, kikhosta, bältros etc.
 • Patienter med nedsatt immunförsvar med allvarliga komplikationer
 • Personer med instabil diabetes får inte flyga. För personer med väl kontrollerad diabetes är det första steget att i förväg beställa en lämplig diabetesmåltid från flygbolaget. Diabetesresenärer ska förvara all medicin (såväl som nålar, sprutor, blodsockermätare, godis eller snacks med hög sockerhalt och en anordning för att förvara nålar/lansetter) i handbagaget och inte i det incheckade bagaget. Resan kan gå genom flera tidszoner. Vi rekommenderar att man håller sig till tidszonen på avgångsplatsen under flygningen och försöker justera till lokal tid när man anländer till resmålet
 • All kirurgi som genomförts nyligen och alla skador som uppkommit nyligen, samt gaser inuti kroppen, orsakar problem på hög höjd
 • Frakturer som nyligen gipsats (vid resa måste gipset öppnas för att undvika kompartmentsyndrom eller skadlig svullnad under långdistansflygning)
 • Allvarlig brännskada eller infekterade stora sår
 • Slutstadie av sjukdom som kan förvärras under resan
 • Försiktighet för patienter med urinkateter; ballongen måste vara fylld med vatten, katetern bytt före avgång och utan tecken på urinvägsinfektion genom direkt undersökning och urinprov

 

Klicka här för mer information om du behöver använda rullstol

 

Råd till äldre passagerare

Förberedelser inför resan

 • Undvik att resa i avlägsna områden.
 • Rådgör med din doktor om lämpliga mediciner, vaccinationer etc.
 • För eventuella existerande kroniska sjukdomar bör du säkerställa att hälsoförhållandena för resan är säkra och förvara nödvändig medicin i handbagaget.
 • Packa lämpliga kläder för resmålet.
 • Kontrollera din sjukförsäkring innan du reser

 

Under flygningen

 • Träna och försök att gå omkring i flygplanet för att förhindra blodproppar.
 • Håll vätskebalansen genom att dricka mycket vatten, undvika alkohol och kaffe.

 

På resmålet

 • Äldre passagerare ¬– lliksom små barn – är mer benägna att bli allvarligt uttorkade och bör därför undvika långvarig exponering i solen.
 • Förebygg förstoppning genom att öka vattenintaget eller använda laxermedel om det behövs.
 • Var noggrann med mat- och vattenhygienen.
 • Vila ordentligt för att vänja dig vid den lokala tidszonen.
 • Håll huden ren för att undvika infektioner.

Graviditet och att resa med spädbarn

 

  -  Inform the local reservation & ticketing officers about children’s information for appropriate seating and preparation of facilities on the aircraft

 • The Bassinet for babies less than 6 months of age, weighing less than 10 kg and not exceeding 62 67 cm in length.
 • For babies less than 2 years old, an FAA-approved car-seat can be used on the normal paid seat for a child fare.

  -  Babies and toddlers must be held in the arms during taking off and landing
  -  Prepare adequate clothing to keep the baby warm in the plane
  -  Air travel is not recommended for infants during the first week of life, when a newborn’s body is still adjusting to life outside the uterus and to assure that the child is healthy and free of congenital defects. Healthy infants 7 days of age are acceptable to travel with an adult passenger.
  -  Children with chronic disease may be at risk for hypoxia during flight, and a physician should be consulted before air travel.
  -  Changing cabin pressure cause temporary changes in middle ear pressure, which can result in pain. To minimize this, it is helpful to have a baby nurse a bottle, breast or suck on a pacifier (older children may drink from a cup or chewing gum) particularly during descent. This will help equalize the air pressure in the middle ear.  
  -  For children who suffer from motion sickness, medication can be used 30 minutes before departure

 

 

For more information, please contact your local THAI office

Allergier

Thai Airways arbetar hårt för att möta passagerares behov och önskemål. THAI erbjuder ett urval av specialkost. Vänligen kontakta ditt lokala THAI-kontor eller din resebyrå för att förbeställa mat. Förbeställning av mat måste ske tre arbetsdagar innan avresa.

 

Nötallergi


Thai Airways kan inte garantera en 100% nötfri miljö i lounger eller på flygplan och vi erbjuder inte nötfria flighter. Detta på grund av att vissa måltider innehåller nötter och THAI serverar nötter som ett drinktilltugg. THAI kan inte heller kontrollera vad andra passagerare tar med sig i form av mat. Således, kan inte företaget tillåta passagerare med luftburen nötallergi ombord THAI flygningar. Vår främsta prioritet är säkerheten för våra passagerare och personal.

Dock, om passagerare utan luftburen nötallergi informerar THAI i förväg (men inte senare än 3 arbetsdagar före avresa), kommer företaget att sträva efter att se till att personalen är medvetna om behovet och passageraren blir erbjuden en nötfri måltid.

THAI ber passagerare att diskutera med läkare innan bokning av THAI biljett. Vi rekommenderar även att du bär med dig ditt medicin ID och/eller medicinarmband under hela resan, likaväl som att tillkalla THAI personal om allergisk reaktion skulle uppstå.