RESEINFORMATION

Ensamresande barn (barn som reser utan vuxet sällskap)

Ensamresande barn (barn som reser utan vuxet sällskap)

Den person som reser med tillsammans med ett barn kan vara en familjemedlem, målsman eller annan bemyndigad person. Om barnet emellertid reser ensamt måste föräldrarna ansöka om ensamresande barn-service hos THAI.

För barn i åldrarna 5–17 år som reser ska det lokala THAI-kontoret kontaktas för bokning och begäran av ett särskilt assistans- och hanteringsformulär för ensamresande barn. På hanteringsformuläret ska barnets ålder och födelsedatum anges, samt telefonnummer till en utsedd vårdnadshavare som alltid kan kontaktas både på avrese- och ankomstflygplatsen. Uppgifterna gör det möjligt för THAI att göra nödvändiga arrangemang och hjälpa barnet på bästa möjliga sätt.
Eventuell serviceavgift ingår och visas på biljettbokningen.


Särskilda villkor

 

•    THAI godkänner inte att barn reser ensamma enligt några resplaner som innebär transfer mellan Suvarnabhumi och Don Muang Airport.
•    THAI godkänner inte att barn reser ensamma om det innebär en mellanlandning med övernattning eller transfer, eller uppehåll som överstiger sex timmar, om inte arrangemanget erbjuder en barnvakt på transferplatsen.
•    Om barnet reser med andra flygbolag kan andra bestämmelser gälla. Åldersgränsen för ensamresande barn på andra flygbolag kan variera, och vi rekommenderar att det aktuella flygbolaget kontaktas.
•    Ett ensamresande barn får inte resa med husdjur.
•    Det är viktigt att kontrollera att alla visum och andra formaliteter är uppfyllda.
•    Ytterligare handlingar kan krävas för vissa länder; exempelvis måste minderåriga av andra nationaliteter som reser till Filippinerna erhålla ett uteslutningsundantag från den filippinska ambassaden.

   

  Biljett och serviceavgift

   

  För internationella resrutter: Ett vuxenbiljettpris tas ut för barn mellan 5 och 17 år som ansöker om ensamresande barn-service. Kontakta det lokala THAI-kontoret för särskilda biljetter och bestämmelser. Serviceavgiften för ett ensamresande barn är USD 60 (amerikanska dollar) per flygning.
   
  För inrikesrutter i Thailand: Sjuttiofem procent (75 %) tas ut av normal biljett (C- eller E-biljett) för barn, mellan 5 och upp till 12 år om ensamresande barn-service begärs. Det är ingen serviceavgift på inrikesrutter.

   

  På flygplatsen

   

  THAI kräver att föräldrar eller vårdnadshavare är på flygplatsen med barnet till dess flyget avgår. Föräldrar ska fullgöra incheckningskraven för att THAI ska godkänna att barnet får resa.
   
  Markpersonalen i avgångshallen överlåter barnet till kabinpersonalen för boarding och barnet blir väl omhändertaget under hela flygningen.
   
  Vid ankomst till resmålet följer THAIs markpersonal barnet från flygplanet genom samtliga ankomstprocesser till dess barnet möts av utsedd vårdnadshavare, som ska identifiera sig själva för att få ta med sig barnet. Barnets säkerhet och välbefinnande är av yttersta vikt och THAI garanterar att hon/han anländer säkert och lämnas över på rätt sätt.