โกล์ด แพคเกจ

  • รับคำแนะนำ 15 นาที,ฝึกปฎิบัติ 45นาที
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การบิน และ/หรือ ผู้ที่มีใบอนุญาตการบิน
  • จำลองสถานการณ์การบินจริงจากกรุงเทพฯ สู่ ฮ่องกง
  • นำเครื่องวิ่งขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิ
  • ฝึกการบินโดยใช้เส้นทางบินมาตรฐานและระบบนำร่องแบบ ILS (Instrument Landing System) เพื่อลงจอดที่ฮ่องกงหรือสนามบินหลักอื่นๆ
  • ฝึกฝนการวิ่งขึ้นและลงจอดรวม 3 เที่ยว ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการควบคุมเครื่องบิน