ซิลเวอร์ แพคเกจ

  • รับคำแนะนำ 15 นาที,ฝึกปฎิบัติ 45นาที
  • แนะนำข้อมูลขั้นก้าวหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหรือ ต้องการสัมผัสประสบการณ์ท้าทาย
  • ทางเลือก
    1. แพ็คเกจ 1 – ชมทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร ซิดนีย์(ออสเตรเลีย) และภูเขาไฟฟูจิ (ญี่ปุ่น)
    2. แพ็คเกจ 2 – มุ่งเน้นประสบการณ์รวมถึงฝึกฝนทักษะการควบคุมการบินโดยจำลองการเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ ฮ่องกง
  • นำเครื่องวิ่งขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิ
  • นำเครื่องลงจอดที่สนามบินปลายทางที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับแต่ละแพ็คเกจ)