ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย


อัตราค่าโดยสาร(สูงสุด)

สำหรับเส้นทางภายในประเทศที่บริษัทการบินไทยฯ ทำการบิน

 

ลำดับที่ เส้นทาง ชั้นโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด (บาท)
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไป-กลับ
1 กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชั้นธุรกิจ 9,565 19,130
ชั้นประหยัด 7,358 14,716
2 กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชั้นธุรกิจ 11,796 23,592
ชั้นประหยัด 9,074 18,148
3 กรุงเทพฯ กระบี่ ชั้นธุรกิจ 11,306 22,612
ชั้นประหยัด 8,697 17,394

อัตราค่าโดยสาร(สูงสุด) สำหรับเส้นทางภายในประเทศ

 ที่บริษัทการบินไทยฯ ทำการบินร่วมกับสายการบินไทยสมายล์ (TG/WE)


 

ลำดับที่ เส้นทาง ชั้นโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด (บาท)
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไป-กลับ
1 กรุงเทพฯ อุดรธานี ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 7,706 15,412
ชั้นประหยัด 5,928 11,856
2 กรุงเทพฯ อุบลราชธานี ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 8,179 16,358
ชั้นประหยัด 6,292 12,584
3 กรุงเทพฯ ขอนแก่น ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 6,557 13,114
ชั้นประหยัด 5,044 10,088
4 กรุงเทพฯ เชียงราย ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 11,407 22,814
ชั้นประหยัด 8,775 17,550
5 กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 9,565 19,130
ชั้นประหยัด 7,358 14,716
6 กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 9,345 18,690
ชั้นประหยัด 7,189 14,378
7 กรุงเทพฯ กระบี่ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 11,306 22,612
ชั้นประหยัด 8,697 17,394
8 กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 13,063 26,126
ชั้นประหยัด 10,049 20,098
9 กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 11,796 23,592
ชั้นประหยัด 9,074 18,148
10 กรุงเทพฯ นราธิวาส ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 14,280 28,560
ชั้นประหยัด 10,985 21,970
11 เชียงใหม่ ภูเก็ต ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 21,344 42,688
ชั้นประหยัด 16,419 32,838

อัตราค่าโดยสาร (สูงสุด) สำหรับเส้นทางภายในประเทศ

ที่บริษัทการบินไทยฯ ทำการบินร่วมกับสายการบินการบินกรุงเทพ (TG/PG)


 

ลำดับที่ เส้นทาง ชั้นโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด (บาท)
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไป-กลับ
1 กรุงเทพฯ เชียงราย ชั้นธุรกิจ 11,407 22,814
ชั้นประหยัด 8,775 17,550
2 กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชั้นธุรกิจ 9,565 19,130
ชั้นประหยัด 7,358 14,716
3 กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชั้นธุรกิจ 11,796 23,592
ชั้นประหยัด 9,074 18,148
4 กรุงเทพฯ กระบี่ ชั้นธุรกิจ 11,306 22,612
ชั้นประหยัด 8,697 17,394
5 กรุงเทพฯ สมุย ชั้นธุรกิจ 8,264 16,528
ชั้นประหยัด 6,357 12,714
6 กรุงเทพฯ ลำปาง ชั้นธุรกิจ 8,568 17,136
ชั้นประหยัด 6,591 13,182
7 กรุงเทพฯ สุโขทัย ชั้นธุรกิจ 6,624 13,248
ชั้นประหยัด 5,096 10,192
8 กรุงเทพฯ ตราด ชั้นธุรกิจ 7,464 14,928
ชั้นประหยัด 5,742 11,484
9 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ชั้นประหยัด 2,640 5,280
10 ภูเก็ต สมุย ชั้นธุรกิจ 7,350 14,700
ชั้นประหยัด 5,654 11,308

อัตราค่าโดยสาร (สูงสุด) สำหรับเส้นทางภายในประเทศ

 ที่บริษัทการบินไทยฯ ทำการบินร่วมกับสายการบินนกแอร์ (TG/DD)


 

ลำดับที่ เส้นทาง ชั้นโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด (บาท)
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไป-กลับ
1 ดอนเมือง แม่ฮ่องสอน ชั้นประหยัด 6,504 13,008

รูปแบบบริการพื้นฐานที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : สายการบินไทย (TG)


 

 การบริการ ชั้นโดยสาร
ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด
น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียน 40 กิโลกรัม 30 กิโลกรัม *
การเลือกที่นั่ง ได้ ได้
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้ ได้
น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 7 กิโลกรัม

หมายเหตุ :

* : สำหรับรหัสการจองที่เป็น L/V/W (Economy Class) น้ำหนักสัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่าย จะได้น้ำหนัก 20 กิโลกรัม


อัตราการเรียกเก็บค่าดำเนินการออกบัตรโดยสาร

สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ


 

ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร เส้นทาง สกุลเงินจำนวน
สำนักงานขายการบินไทย/ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (THAI Contact Center) ภายในประเทศ บาท 70
ในแถบภูมิภาค บาท 380
ข้ามทวีป บาท 550

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า

โดยระบุที่นั่งเป็นประเภท Long Leg และ/ Exit Seat ในการเดินทางแบบชั้นประหยัด

(Economy Class)


 

จาก/ ถึง ไปยังโซน 1 ไปยังโซน 2 ไปยังโซน 3 ไปยังโซน 4 ไปยังโซน 5
จาก กรุงเทพฯ USD 15
THB 480
USD 30
THB 960
USD 50
THB 1600
USD 70
THB 2235
USD 100
THB 3195
จาก โซน1
(จาก เชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต)
USD 30
THB 960
USD 45
THB 1440
USD 65
THB 2075
USD 85
THB 2715
USD 115
THB 3670
จากโซน 2 USD 45 USD 60 USD 80 USD 100 USD 130
จากโซน 3 USD 65 USD 80 USD 100 USD 120 USD 150
จากโซน 4 USD 85 USD 100 USD 120 USD 140 USD 170
จากโซน 5 USD 115 USD 130 USD 150 USD 170 USD 200

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่ถือบัตร

โดยสารในชั้นธุรกิจ (Business Class) แต่ระบุที่นั่งพิเศษใน First Class Zoning


 

ระหว่าง ... และ โซน 1 โซน 2 โซน 3 โซน 4 โซน 5
กรุงเทพฯ USD 40/
THB 1280
USD 75/
THB 2395
USD 150/
THB 4790
USD 200/
THB 6385
USD 280/
THB 8935

นิยามของโซน

 

โซน 1 บังคลาเทศ, กัมพูชา, จีน (คุนหมิง), ลาว, มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์, เส้นทางภายในไทย (เชียงใหม่/ภูเก็ต/กระบี่), เวียดนาม, ระหว่างไทเปและโซล, ระหว่างการาจีและมัสกัต
โซน 2 จีน (ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, เฉิงตู, กวางโจว, เซี่ยะเหมิน), ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เนปาล, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, ไทเป, ระหว่างภูเก็ตและปักกิ่ง
โซน 3 ออสเตรเลีย (เพิร์ท) , ญี่ปุ่น, เกาหลี, โอมาน, ปากีสถาน, อาหรับเอมิเรตส์
โซน 4 ออสเตรเลีย (ซิดนีย์, บริสเบน, เมลเบิร์น) , รัสเซีย (มอสโก)
โซน 5 ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, ระหว่างสตอกโฮล์ม และภูเก็ต, ระหว่างโคเปนเฮเกนและภูเก็ต, ระหว่างแฟรงก์เฟิร์ตและ ภูเก็ต

หมายเหตุ : ให้ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินกลางสำหรับแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ