กฏการใช้เอกสารยินยอม

กฏสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ใช่ผู้ถือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด:

ท่านสามารถชำระเงินสำหรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใดก็ได้ โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้อย่างเคร่งครัด

1.  ผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ต้องติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารของการบินไทยในสาขาใดก็ได้ที่ใกล้ท่านที่สุด ระหว่างช่วงเวลาทำการ โดยแสดงตัวพร้อมเอกสารดังนี้;

     •  บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้ในการจอง
     •  บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ตรงกับการใช้ถือบัตรเครดิต
     •  แบบฟอร์มการยินยอมที่กรอกและเซ็นชื่อไว้แล้ว

2.  การบินไทยจะทำการตรวจสอบและอนุมัติการเดินทางของท่าน

3.  การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของผู้โดยสาร หากไม่ปฏิบัติตามกระบวนการและกฎบังคับใช้ดังที่กล่าวไว้

* ข้อมูลของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วีซ่า/มาสเตอร์การ์ดของท่านจะเป็นความลับโดยเคร่งครัด และจะถูกทำลายทันทีที่กระบวนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์