บริการเสริมและค่าธรรมเนียมเที่ยวบินร่วม

สำหรับเที่ยวบินร่วมเพื่อไปและกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร โปรดตรวจสอบการให้บริการและค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละสายการบิน ดังต่อไปนี้

ALL NIPPON  
LUFTHANSA
BRUSSELS AIRLINE  
ASIANA AIRLINES
EVA Air