ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสาร


การสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์


1.การสำรองที่นั่ง
•   ท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง (ยกเว้นเส้นทางออกจากประเทศลาว สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง) และนานสุด 11 เดือนก่อนวันเดินทาง ยกเว้น:
    - สำรองที่นั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับช่องทางการชำระเงินประเภท ติดต่อชำระเงินที่สำนักงานขาย บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
    - การเดินทางภายในประเทศไทยและออกจากประเทศไทย ต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง
      อย่างน้อย
      48 ชั่วโมง สำหรับช่องทางการชำระเงิน ณ ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
      24 ชั่วโมง สำหรับช่องทางการชำระเงิน ณ จุดรับบริการชำระเงิน
•   การบินไทยอนุญาตให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่สุด 9 ท่านทำการสำรองที่นั่งร่วมกัน
•   เที่ยวบินในเส้นทางถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง

2. วิธีการชำระค่าโดยสาร

    ติดต่อชำระเงินที่สำนักงานขาย บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
ติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารในประเทศที่เริ่มต้นเดินทางภายใน 72ชั่วโมงหลังจากทำการสำรองที่นั่ง

    บัตรเครดิต
บัตรวีซา  บัตรมาสเตอร์การ์ด
บัตรอเมริกันเอ็กเพรส และ บัตรเครดิต JCB ชำระได้ในบางประเทศเท่านั้น

   ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) (บางประเทศเท่านั้น)
ชำระเงินจะต้องเป็นสมาชิก Internet banking ของธนาคารนั้นๆ สามารถชำระเงินได้สูงสุด
100,000 บาท

    จุดรับบริการชำระเงิน (ประเทศไทยเท่านั้น)

เทสโก้ โลตัส  บิ๊กซี  ทีโอที  ไปรษณีย์ไทย  แฟมิลี่มาร์ท  เอ็มเปย์  และ   ทรูมันนี่  เอ็กเพรส และ เซ็นเพย์
สามารถชำระเงินได้สูงสุด 30,000 บาท ยกเว้นรายการส่งเสริมการขาย 

    ชำระ ณ ตู้ ATM ของธนาคารเจ้าของบัตร (ประเทศไทยเท่านั้น)

ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารยูโอบี
สามารถชำระเงินได้สูงสุด 100,000 บาท

     เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ประเทศไทยเท่านั้น)
สามารถชำระเงินได้สูงสุด 60,000 บาท สำหรับเส้นทางภายในประเทศ หรือเริ่มต้นจากประเทศไทย และจดทะเบียนอินเตร์เนตโปรโตคอล (IP) ในประเทศไทยเท่านั้น

 

    การชำระค่าบัตรโดยสารภายหลัง (Pay Later)

ผู้โดยสารสามารถเลือก Pay later เพื่อเก็บข้อมูลการจองเที่ยวบินที่ผู้โดยสารต้องการไว้ เป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่รวมเส้นทางภายในประเทศ รายการส่งเสริมการขาย และการเดินทางเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินโดนีเซีย ในการชำระค่าบัตรโดยสารภายหลัง กรุณาเข้าไปที่ จัดการการจอง (Manage my booking) เพื่อดึงข้อมูลเที่ยวบินดังกล่าวและชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น  ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้ชำระค่าบัตรโดยสารตามระยะเวลาที่กำหนด(24ชั่วโมง) ข้อมูลการจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

    ชำระโดยบัญชีเพย์พาล (PayPal)
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเพย์พาล

ชำระโดยหักไมล์สะสม + บัตรเครดิต

         
•    การปฏิเสธการให้บริการ
การตรวจสอบบัตรเครดิต
การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจบัตรเครดิต/เดบิต ณ สำนักงานบัตรโดยสารหรือเคาน์เตอร์เช็คอิน หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงบัตรเดรดิต/เดบิตที่ใช้ในการชำระเงิน ผู้โดยสารอาจมีความจำเป็นต้องชำระค่าบัตรโดยสารด้วยช่องทางอื่น เช่น ชำระด้วยเงินสด, บัตรเดรดิต/เดบิตอื่นๆ
      - รหัสการจองที่ต้องสงสัย เช่น มีข้อมูลเสี่ยงต่อการทุจริต การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัตรโดยสาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      - ในกรณีที่ผู้โดยสารปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการแสดงบัตรเครดิต/เดบิต หรือเอกสารยินยอมจากเจ้าของบัตร
      - ในกรณีทีชำระบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาทิ บัตรเครดิตที่มีรายงานว่าถูกขโมย
•    เมื่อชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตบางแห่งอาจไม่อนุมัติการชำระเงิน ใน กรณีนี้กรุณาใช้บัตรเครดิตอื่นหรือติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร
•    การบินไทยไม่ยอมรับการชำระเงินด้วยบัตรอื่น อาทิเช่น Virtual credit/debit card, e- Credit/debit  card, หรือบัตรเครดิตองค์กรต่างๆ  

3. บัตรโดยสาร
•  การบินไทยจะออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้หลังจากการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ถูกอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับใบยืนยันเที่ยวบินและใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินการพร้อมด้วยหมายเลขบัตรโดยสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากท่านลงทะเบียนในประเทศไทย เราจะส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือที่ของท่านด้วยเช่นกัน
•  บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
•  ท่านต้องแสดงใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินการเมื่อมาเช็คอิน
•  ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยชำระค่าโดยสารรวมทั่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดของท่าน ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของธนาคาร หรือบริษัทบัตรเครดิตนั้นๆ

 4. ใบเสร็จรับเงิน
•  ท่านสามารถรับใบเสร็จรับเงินสดได้ที่สำนักงานการบินไทยภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตรโดยสาร หรือขอผ่านเว็บไซต์

5.  การใช้บัตรโดยสาร ตามลำดับเส้นทาง
•  การใช้คูปองบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ตามลำดับเส้นทาง เท่านั้น บัตรโดยสารจะถูกปฏิเสธ ในกรณีที่เส้นทางถัดไป ถูกนำมาใช้ก่อน

6. รอยัล ออร์คิด พลัส
การสะสมไมล์กับรอยัล ออร์คิด พลัส
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสะสมไมล์เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินของการบินไทย โดยสมาชิกจะได้รับไมล์สะสมตามอัตรารหัสชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงินรวมโบนัสไมล์ตามชั้นบริการบนเครื่องของท่าน และสำหรับเที่ยวบินการบินไทยที่มีระยะทางบินน้อยกว่า 500 ไมล์ ท่านจะได้รับไมล์สะสมขั้นต่ำ 500 ไมล์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หมายเหตุ :

- สำหรับการเดินทางโดยเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ใช้ข้อตกลงพิเศษ (Code Share or Joint Agreement Flight) สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมตามรหัสชั้นโดยสารของสายการบินที่มีการเทียบคู่ไว้ (Booking Mapping) ดังนั้น จึงอาจส่งผลให้ท่านได้รับไมล์สะสมลดลงหรือไม่ได้รับไมล์สะสม
- การเดินทางที่เป็นการอัพเกรดชั้นโดยสารทุกประเภท รวมถึงการอัพเกรดชั้นโดยสารด้วยการจ่ายเงินที่สนามบิน สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมตามรหัสชั้นโดยสารที่ระบุอยู่บนบัตรโดยสารเดิม ซึ่งเป็นบัตรโดยสารก่อนการอัพเกรดเท่านั้น
- ในกรณีที่ทำการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารการบินไทย สำหรับเส้นทางบินแบบ Multi-city ระบบจะไม่แสดงรหัสชั้นโดยสารและข้อมูลของการสะสมไมล์ ดังนั้น จำนวนไมล์สะสมในชั้นประหยัดที่ท่านจะได้รับอาจเป็นจำนวนที่น้อยกว่า 100% หรือไม่ได้รับไมล์สะสม ทั้งนี้ กฏเกณฑ์การสะสมไมล์ในแต่ละเที่ยวบินจะเป็นไปตามรหัสชั้นโดยสารที่ปรากฏอยู่บนบัตรโดยสารที่ทำการออกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น รวมถึงเป็นไปตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรอยัล ออร์คิด พลัส
- รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับลด หรือปรับเปลี่ยนการสะสมไมล์ของการบินไทยได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. การคืนบัตรโดยสาร
•   ท่านสามารถขอรับคืนค่าโดยสารได้โดยติดต่อสำนักงานจำหน่ายของการบินไทย ค่าโดยสารจะถูกส่งคืนไปยังบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดที่ใช้ชำระค่าโดยสารและอาจมีการหัก ค่าธรรมเนียมในการส่งคืน ระยะเวลาในการดำเนินการส่งคืนค่าโดยสารที่ชำระด้วยบัตรเดบิตจะใช้เวลามากกว่าบัตรเครดิต ซึ่งระยะเวลาในการส่งคืนนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของธนาคารที่ออกบัตรเดบิต
•   บริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนบัตรโดยสารที่หมดอายุเกิน 90 วัน

 8. เคาน์เตอร์ เช็คอิน
•   ผู้โดยสารสัญชาติไทยที่เดินทางภายในประเทศจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนแทนหนังสือเดินทางได้เมื่อมาเช็คอิน
•   ผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตัวเองได้ที่สนามบินบางแห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โคเปนเฮเก้น แฟรงก์เฟิร์ต และ นาริตะ
•   สำหรับการเดินทางทั้งเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการขอเอกสารวีซ่า และต้องนำมาแสดงเมื่อมาเช็คอิน

9.  เส้นทางผ่าน/เปลี่ยนเที่ยวบิน ที่ สนามบิน กรุงเทพ
•   ผู้โดยสารที่จะต่อเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและมีความต้องการที่จะผ่านการตรวจคนเข้า เมืองจะต้องปฏิบัติตามกฎการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย ธรรมเนียมและระเบียบอื่นๆ ท่านต้องเช็คอินอีกครั้งที่ชั้น 4 และต้องเสียค่าภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน

10.  ติดต่อการบินไทย

•   หลังจากที่ท่านได้รับบัตรโดยสารแล้ว หากท่านต้องการความช่วยเหลือกรุณา  ติดต่อสำนักงานประจำเมือง/ประเทศที่เริ่มต้นเดินทาง

การชำระค่าโดยสาร และ ออกบัตรโดยสารที่สำนักงานการบินไทย

•    ท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 72 ชั่วโมงและนานสุด 11 เดือนก่อนวันเดินทาง
•    ท่านควรรีบสำรองที่นั่งเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้ค่าโดยสารในราคาที่ท่านเลือก
•    ท่านต้องชำระเงินและรับบัตรโดยสารภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสำรองที่นั่ง
•    ท่านต้องมารับบัตรโดยสารที่สำนักงานการบินไทยประจำเมืองเท่านั้น ไม่ใช่ที่สำนักงานจำหน่ายที่   
      สนามบิน และสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารประจำเมืองนั้นจะต้องอยู่ในประเทศต้นทาง
•    เมื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารกหรือเด็ก (2-11 ปี) ท่านจะต้องแสดงสูติบัตรหรือพาสปอร์ต
•    ท่านอาจซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารกเพิ่มได้ที่สำนักงานการบินไทยเมื่อท่านมาชำระเงินและรับบัตร
     โดยสารของท่าน
•    บัตรโดยสารของท่านไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
•    ค่าโดยสารและค่าภาษีจะถูกคำนวณในสกุลเงินของประเทศต้นทางการเดินทาง
•    วิธีการชำระค่าโดยสารขึ้นอยู่กับขั้นตอนของสำนักงานการบินไทยในแต่ละประเทศ
•    ท่านจะได้รับการยืนยันเที่ยวบินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
•    สำหรับการเดินทางทั้งเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารวีซ่าที่
     จะนำมาแสดงเมื่อมาเช็คอิน
•    สมาชิกบัตร รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสะสมไมล์ได้เมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารในอัตราที่กำหนด
•    เที่ยวบินในเส้นทางถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่แจ้งยกเลิก ล่วงหน้า ก่อนถึงวันเดินทาง


26 พฤษภาคม 2560