ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสาร


การสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์


1.การสำรองที่นั่ง
•   ท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง (ยกเว้นเส้นทางออกจากประเทศลาว สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง) และนานสุด 11 เดือนก่อนวันเดินทาง ยกเว้น:
    - สำรองที่นั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับช่องทางการชำระเงินประเภท ติดต่อชำระเงินที่สำนักงานขาย บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน (ยกเว้นประเทศไทย)
    - การเดินทางภายในประเทศไทยและออกจากประเทศไทย ต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง
      อย่างน้อย
      48 ชั่วโมง สำหรับช่องทางการชำระเงิน ณ ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
      24 ชั่วโมง สำหรับช่องทางการชำระเงิน ณ จุดรับบริการชำระเงิน
•   การบินไทยอนุญาตให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่สุด 9 ท่านทำการสำรองที่นั่งร่วมกัน
•   เที่ยวบินในเส้นทางถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง

2. วิธีการชำระค่าโดยสาร

    ติดต่อชำระเงินที่สำนักงานขาย บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน (ยกเว้นประเทศไทย)
ติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารในประเทศที่เริ่มต้นเดินทางภายใน 72ชั่วโมงหลังจากทำการสำรองที่นั่ง

    บัตรเครดิต

• ชำระเต็มจำนวน
- บัตรวีซ่า  บัตรมาสเตอร์การ์ด
- บัตรอเมริกันเอ็กเพรส บัตรเครดิต JCB Union Pay DISCOVERY และ บัตรเครดิต UATP ชำระได้ในบางประเทศเท่านั้น

หมายเหตุ: สำหรับการเดินทางภายในประเทศ และออกจากประเทศไทย สามารถเลือกชำระเงินได้ด้วยสกุลเงินดังต่อไปนี้ AUD, CHF, CNY, DKK , EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, USD

 
•  การผ่อนชำระผ่านเว็บไซต์ของการบินไทย

- บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตบัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิต SCB, บัตรเครดิตทหารไทยธนชาต และ บัตรเครดิตยูโอบี สำหรับยอดการผ่อนชำระตั้งแต่ 3,000 บาท

-  บัตรเครดิตอเมริกันเอ็กเพรส  สำหรับยอดการผ่อนชำระตั้งแต่ 5,000 บาท

 

  บัตรเดบิต
บัตรวีซ่า  บัตรมาสเตอร์การ์ด
 

  Direct Payment 
China pay, Alipay (สำหรับการเดินทางจากประเทศจีน)

 

   ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Bangk Direct Debit) (ประเทศไทยเท่านั้น)
ผู้ชำระเงินจะต้องเป็นสมาชิก Internet banking ของธนาคารนั้นๆ สามารถชำระเงินได้สูงสุด
100,000 บาท

    จุดรับบริการชำระเงิน (ประเทศไทยเท่านั้น)

- เคาท์เตอร์เซอร์วิส สามารถชำระเงินได้สูงสุด 60,000 บาท สำหรับเส้นทางภายในประเทศ หรือเริ่มต้นจากประเทศไทย และจดทะเบียนอินเตร์เนตโปรโตคอล (IP) ในประเทศไทยเท่านั้น
- เทสโก้ โลตัส  บิ๊กซี  ทีโอที  ไปรษณีย์ไทย  แฟมิลี่มาร์ท  เอ็มเปย์  และ  ทรูมันนี่  เอ็กเพรส และ เซ็นเพย์
สามารถชำระเงินได้สูงสุด 30,000 บาท ยกเว้นรายการส่งเสริมการขาย 

    ชำระ ณ ตู้ ATM ของธนาคารเจ้าของบัตร (ประเทศไทยเท่านั้น)

ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกสิกรไทย  
สามารถชำระเงินได้สูงสุด 100,000 บาท

 

   QR Code (เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น)

วีซ่า และ มาสเตอร์การ์ด QR Code: ใช้แอปพลิเคชั่น TapKTC, SCB Easy, Uchoose and Citibank TH แสกน QR Code เพื่อชำระเงิน

 

   Thai QR Code (เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น)

ใช้โมบายล์แอปพลิเคชั่นธนาคารเพื่อแสกน QR Code ในการชำระเงิน


    ช่องทางอื่นๆ

- Cash + Miles

- Alipay

- LINE Pay

- PAYPAL

- SAMSUNG Pay

- Shopee Pay

- True Money Wallet

- WeChatPay

 

ชำระโดยหักไมล์สะสม + บัตรเครดิต

         
•    การปฏิเสธการให้บริการ
การตรวจสอบบัตรเครดิต
การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจบัตรเครดิต/เดบิต ณ สำนักงานบัตรโดยสารหรือเคาน์เตอร์เช็คอิน หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงบัตรเดรดิต/เดบิตที่ใช้ในการชำระเงิน ผู้โดยสารอาจมีความจำเป็นต้องชำระค่าบัตรโดยสารด้วยช่องทางอื่น เช่น ชำระด้วยเงินสด, บัตรเดรดิต/เดบิตอื่นๆ
      - รหัสการจองที่ต้องสงสัย เช่น มีข้อมูลเสี่ยงต่อการทุจริต การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัตรโดยสาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      - ในกรณีที่ผู้โดยสารปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการแสดงบัตรเครดิต/เดบิต หรือเอกสารยินยอมจากเจ้าของบัตร
      - ในกรณีทีชำระบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาทิ บัตรเครดิตที่มีรายงานว่าถูกขโมย
•    เมื่อชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตบางแห่งอาจไม่อนุมัติการชำระเงิน ใน กรณีนี้กรุณาใช้บัตรเครดิตอื่นหรือติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร
•    การบินไทยไม่ยอมรับการชำระเงินด้วยบัตรอื่น อาทิเช่น Virtual credit/debit card, e- Credit/debit  card, หรือบัตรเครดิตองค์กรต่างๆ  

3. บัตรโดยสาร
•  การบินไทยจะออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้หลังจากการชำระเงินได้ถูกอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับใบยืนยันเที่ยวบินและใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินการพร้อมด้วยหมายเลขบัตรโดยสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากท่านลงทะเบียนในประเทศไทย เราจะส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือที่ของท่านด้วยเช่นกัน
•  บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
•  ท่านต้องแสดงใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินการเมื่อมาเช็คอิน
•  ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยชำระค่าโดยสารรวมทั่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดของท่าน ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของธนาคาร หรือบริษัทบัตรเครดิตนั้นๆ

 4. ใบเสร็จรับเงิน
•  ท่านสามารถรับใบเสร็จรับเงินสดได้ที่สำนักงานการบินไทยภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตรโดยสาร หรือขอผ่านเว็บไซต์

5.  การใช้บัตรโดยสาร ตามลำดับเส้นทาง
•  การใช้คูปองบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ตามลำดับเส้นทาง เท่านั้น บัตรโดยสารจะถูกปฏิเสธ ในกรณีที่เส้นทางถัดไป ถูกนำมาใช้ก่อน

6. รอยัล ออร์คิด พลัส
การสะสมไมล์กับรอยัล ออร์คิด พลัส
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสะสมไมล์เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินของการบินไทย โดยสมาชิกจะได้รับไมล์สะสมตามอัตรารหัสชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงินรวมโบนัสไมล์ตามชั้นบริการบนเครื่องของท่าน และสำหรับเที่ยวบินการบินไทยที่มีระยะทางบินน้อยกว่า 500 ไมล์ ท่านจะได้รับไมล์สะสมขั้นต่ำ 500 ไมล์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หมายเหตุ :

- สำหรับการเดินทางโดยเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ใช้ข้อตกลงพิเศษ (Code Share or Joint Agreement Flight) สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมตามรหัสชั้นโดยสารของสายการบินที่มีการเทียบคู่ไว้ (Booking Mapping) ดังนั้น จึงอาจส่งผลให้ท่านได้รับไมล์สะสมลดลงหรือไม่ได้รับไมล์สะสม
- การเดินทางที่เป็นการอัพเกรดชั้นโดยสารทุกประเภท รวมถึงการอัพเกรดชั้นโดยสารด้วยการจ่ายเงินที่สนามบิน สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมตามรหัสชั้นโดยสารที่ระบุอยู่บนบัตรโดยสารเดิม ซึ่งเป็นบัตรโดยสารก่อนการอัพเกรดเท่านั้น
- ในกรณีที่ทำการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารการบินไทย สำหรับเส้นทางบินแบบ Multi-city ระบบจะไม่แสดงรหัสชั้นโดยสารและข้อมูลของการสะสมไมล์ ดังนั้น จำนวนไมล์สะสมในชั้นประหยัดที่ท่านจะได้รับอาจเป็นจำนวนที่น้อยกว่า 100% หรือไม่ได้รับไมล์สะสม ทั้งนี้ กฏเกณฑ์การสะสมไมล์ในแต่ละเที่ยวบินจะเป็นไปตามรหัสชั้นโดยสารที่ปรากฏอยู่บนบัตรโดยสารที่ทำการออกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น รวมถึงเป็นไปตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรอยัล ออร์คิด พลัส
- รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับลด หรือปรับเปลี่ยนการสะสมไมล์ของการบินไทยได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. การคืนบัตรโดยสาร
•   ท่านสามารถขอรับคืนค่าโดยสารได้โดยติดต่อสำนักงานจำหน่ายของการบินไทย ค่าโดยสารจะถูกส่งคืนไปยังบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดที่ใช้ชำระค่าโดยสารและอาจมีการหัก ค่าธรรมเนียมในการส่งคืน ระยะเวลาในการดำเนินการส่งคืนค่าโดยสารที่ชำระด้วยบัตรเดบิตจะใช้เวลามากกว่าบัตรเครดิต ซึ่งระยะเวลาในการส่งคืนนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของธนาคารที่ออกบัตรเดบิต
•   บริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนบัตรโดยสารที่หมดอายุเกิน 90 วัน

8.  เคาน์เตอร์ เช็คอิน

การเดินทางภายในประเทศ

ผู้โดยสารสัญชาติไทยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประจำตัวที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่าย หรือ หนังสือเดินทาง

กรณีผู้โดยสารเด็กและทารกให้แสดงสูติบัตร หรือ บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

การเดินทางระหว่างประเทศ

ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละประเทศ  สำหรับการเดินทางไปบางประเทศผู้โดยสารจะต้องจัดเตรียมวีซ่า  บัตรโดยสารไป-กลับ หรือหลักฐานแสดงการเดินทางไปยังเมืองอื่นๆมาแสดงที่จุดเช็คอิน ทั้งนี้ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศจุดหมายปลายทางของท่านโดยติดต่อไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ  

ผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตัวเองได้ที่เครื่องให้บริการอัตโนมัติ  ณ สนามบิน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โคเปนเฮเก้น แฟรงก์เฟิร์ต ลอนดอน และ นาริตะ

**การบินไทยสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสารฉบับจริงเท่านั้น**


9.  เส้นทางผ่าน/เปลี่ยนเที่ยวบิน ที่ สนามบิน กรุงเทพ
•   ผู้โดยสารที่จะต่อเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและมีความต้องการที่จะผ่านการตรวจคนเข้า เมืองจะต้องปฏิบัติตามกฎการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย ธรรมเนียมและระเบียบอื่นๆ ท่านต้องเช็คอินอีกครั้งที่ชั้น 4 และต้องเสียค่าภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน

10.  ติดต่อการบินไทย

•   หลังจากที่ท่านได้รับบัตรโดยสารแล้ว หากท่านต้องการความช่วยเหลือกรุณา  ติดต่อสำนักงานประจำเมือง/ประเทศที่เริ่มต้นเดินทาง

การชำระค่าโดยสาร และ ออกบัตรโดยสารที่สำนักงานการบินไทย

•    ท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 72 ชั่วโมงและนานสุด 11 เดือนก่อนวันเดินทาง
•    ท่านควรรีบสำรองที่นั่งเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้ค่าโดยสารในราคาที่ท่านเลือก
•    ท่านต้องชำระเงินและรับบัตรโดยสารภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสำรองที่นั่ง
•    ท่านต้องมารับบัตรโดยสารที่สำนักงานการบินไทยประจำเมืองเท่านั้น ไม่ใช่ที่สำนักงานจำหน่ายที่   
      สนามบิน และสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารประจำเมืองนั้นจะต้องอยู่ในประเทศต้นทาง
•    เมื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารกหรือเด็ก (2-11 ปี) ท่านจะต้องแสดงสูติบัตรหรือพาสปอร์ต
•    ท่านอาจซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารกเพิ่มได้ที่สำนักงานการบินไทยเมื่อท่านมาชำระเงินและรับบัตร
     โดยสารของท่าน
•    บัตรโดยสารของท่านไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
•    ค่าโดยสารและค่าภาษีจะถูกคำนวณในสกุลเงินของประเทศต้นทางการเดินทาง
•    วิธีการชำระค่าโดยสารขึ้นอยู่กับขั้นตอนของสำนักงานการบินไทยในแต่ละประเทศ
•    ท่านจะได้รับการยืนยันเที่ยวบินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
•    สำหรับการเดินทางทั้งเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารวีซ่าที่
     จะนำมาแสดงเมื่อมาเช็คอิน
•    สมาชิกบัตร รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสะสมไมล์ได้เมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารในอัตราที่กำหนด
•    เที่ยวบินในเส้นทางถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่แจ้งยกเลิก ล่วงหน้า ก่อนถึงวันเดินทาง