ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร


ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- Not Specified Position(ทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน สังกัดกองวิเทศนิติกรรมสัญญา
- Legal Officer 2 (WL-E)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดกองการตลาด
- Customer Service Supervisor 2 (1J-O)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน
- Western Chef(CP)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชีและการควบคุม
- Accounting Officer 7 (ED)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (BKKVZ)

- Programmer Analyst 1