ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร


ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)- Not Specified Position(ทั่วไป)

ขยายระยะเวลารับสมัครงานประจำฝ่ายบริหารราคาขาย
- Marketing Research Analyst 3 (SQ)

รับสมัครงานประจำกองการผลิต
- Cook 5 (CP)
รับสมัครงานประจำกองการผลิต
- Thai Chef (CP)
รับสมัครงานประจำกองการผลิต
- Western Chef (CP)
รับสมัครงานสังกัดฝ่ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชีและการควบคุม- Accounting Officer 7 (ED)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายบริหารราคาขาย- Marketing Research Analyst 3 (SQ)
รับสมัครงานประจำกองประสานงานบุคลากรการบิน- Planning Coordinator 1 (OD)