ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร
คลิกที่นี่ !


ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศรับสมัคร Flight Attendant TQV 2019คลิกที่นี่ !

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดกองบริหารการสนับสนุนงานกรรมการและงบประมาณ- Supervisor (WD-K)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ สังกัดฝ่ายบริหารตารางบิน- Traffic Planning Coordinator 2 (YY)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ สังกัดกองบริหารเอกสารและข้อมูลงานประชุม- SUPERVISOR (WF-G)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในตำแหน่ง Accounting Officer 7 (BKKED)