ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร


ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- Not Specified Position(ทั่วไป)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน

- Western Chef

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน

- Thai Chef (CP)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดกองกิจกรรมองค์กรและสังคม

- Public Relations 1 (BKK4S)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดกองกิจกรรมองค์กรและสังคม

- Public Relations 1 (4S)

รับสมัครงานประจำกองการผลิต

- Cook 5 (CP)

รับสมัครงานประจำแผนกผลิต

- Cook 2 (CP-K)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายเทคนิคการบินและบริการเอกสารการบิน

- System Analyst 1 (OH)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดกองขายลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ

- Agent 1 (AG)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดกองบัตรโดยสารสำนักงานขาย

- Agent 1 (HA)

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- Programmer Analyst (BKKVZ)

รับสมัครงานประจำฝ่ายการตลาดการบริการธุรกิจการบิน

- Customer Service Supervisor 2 (BKK1J-O)

ขยายเวลารับสมัครงาน สังกัดฝ่ายกฎหมาย

- Legal Officer 2 (WL-E)