ร่วมงานกับเราบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI TEP

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า การสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที 

ตำแหน่งงานที่บริษัทการบินไทย

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฏหมาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- Not Specified Position(ทั่วไป)

รับสมัครงานสังกัดฝ่ายครัวการบิน

- Western Chef

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดฝ่ายครัวการบิน

- Cook 3 (CP-P)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดสถานีภูเก็ต

- Customer Service Agent 1 (HKTKK)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดฝ่ายบริหารราคาขาย

- Marketing Research Analyst 3 (SQ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายครัวการบิน

- Cook 5 (CP)